Natur og Miljø

Sektionen løser myndigheds- og driftsopgaver inden for hele natur- og miljøområdet. Vi er inddelt i seks faglige teams med hver vores hovedopgaver.

Team Landbrug

Arbejder med husdyrgodkendelser, landbrugstilsyn, slamudspredning og rottebekæmpelse.

Baiba Vestergaard, 89 70 20 99
Rosa Maria Hauge Pedersen, 89 70 15 13
Lasse Kramer Andersen, 89 70 14 86
Mariann Louise Nakano Stidsen Pinkalski, 89 70 15 31
Malene Ultang, 89 70 15 21
Kristoffer Graverholt 89 70 15 08

Kontakt Team Landbrug pr. mail

Team Jord og Virksomheder

Arbejder med miljøgodkendelser, miljøtilsyn, genesager, jordforureninger og jordflytninger.

Hanne Bach Lorentzen, 89 70 15 03
Stinne Nørgaard, 89 70 20 89
Lone Wilson, 89 70 15 09
Peter Fabrin, 89 70 15 11
Emma F. Vestergaard

Kontakt Team Jord og Virksomheder pr.mail

Team Grundvand

Arbejder med vandforsyning, drikkevandsbeskyttelse, tilsyn med drikkevandskvalitet og vandværker.

Steffen Dall Kristensen, 89 70 15 24
Morten Madsen, 21 22 24 98
Ole Dyrsø Jensen, 89 70 20 91
Lærke Therese Andersen, 89 70 14 71
Charlotte Drammelsbæk Sørensen, 8970 15 01

Kontakt Team Grundvand pr. mail

Team Natur

Arbejder med naturbeskyttelse, naturture, rekreativ udnyttelse af naturen, naturkortlægning, drift af skove og grønne områder og naturpleje.

Bente Sørensen, 89 70 15 18
Poul Erik Thystrup, 89 70 15 22
Kirsten Primdahl, 89 70 14 92 
Kristoffer Jørgensen, 89 70 1519
Peter Lange, 89 70 20 85
Kristian Nielsen, 89 70 15 16
Søren Ranum Danielsen, 89 70 14 38

Kontakt Team Natur pr. mail

Team Vandløb og Søer

Arbejder med udledningstilladelser, spildevand i det åbne land, regnvand, dambrug, vandløbssager, badevand, sejlads, broanlæg, vandløbsvedligeholdelse og vandløbsrestuarering.

Poul Hald Møller, 21 22 36 65
Martin Andersen, 89 70 20 81
Iben Hjøllund, 21 24 49 28
Aage Ebbesen, 29 35 75 28
Maibritt Langfeldt Sørensen, 89 70 14 48
Maibritt Kjeldal Lassen, 89 70 14 34
Anders Aahave, 89 70 20 87
Mikkel Hofgaard Møller

Kontakt Team Vandløb og Søer pr. mail

Team Energi og Ressourcer

Arbejder med affald, varmeplanlægning, jordvarme, klima, koordinering af miljøvurderinger.

Kirsten Hesselaa, 89 70 15 05
Sara Boas, 89 70 20 96
Linda Lindhardtsen, 89 70 20 98
Christina Holm, 89 70 20 94

Kontakt Team Energi og Ressourcer pr. mail

Sidst opdateret