Plan og Byg

Plan og Byg er inddelt i fire teams. Vores opgaver er planstrategi og kommuneplanlægning, lokalplanlægning, byrum og byudvikling, byggesagsbehandling samt landzoneadministration.

 

Team Strategi og Erhverv

Team Strategi og Erhverv arbejder med planstrategi, kommuneplan og større strategiske projekter og udviklingsopgaver. 

Teamet laver desuden erhvervslokalplaner i de større byer og langs Silkeborgmotorvejen og de repræsenterer Silkeborg Kommune i den indledende dialog om erhvervssager.

Du er velkommen til at kontakte Team Strategi og Erhverv, hvis du har spørgsmål inden for deres område. 

Anne-Mette Lade, 89 70 14 41
Peter Ostenfeldt Magnussen, 89 70 14 50
Christian Dalmer, 89 70 14 90
Line Morsing Steenberg, 89 70 14 46
Mia Sabine Berle, 89 70 20 84
Hedda Møller, 89 70 15 17
 
Kontakt Team Strategi og Erhverv på mail 

 

Team Bolig og Byudvikling

Team Bolig og Byudvikling laver boliglokalplaner og lokalplaner for offentlige funktioner og centerområder i de større byer, overvejende Silkeborg og Kjellerup. 

Teamet arbejder desuden med helheds- og strukturplaner, byrum, byliv og arkitektonisk vejledning. 

Du er velkommen til at kontakte Team Bolig og Byudvikling, hvis du har spørgsmål inden for deres område.

Stine Juul Jensen, 89 70 14 44
Anne-Grethe Riisgaard, 89 70 14 57
Benthe Hestbech, 89 70 14 53
Birgit Holst, 89 70 14 49
Claus Christensen, 89 70 20 82
Dorthe Fogh Monrad, 89 70 14 45
Mette Wraa Nielsen, 89 70 14 99

Kontakt Team Bolig og Byudvikling på mail 

 

Team Landskab og Omegnsbyer

Team Landskab og Omegnsbyer laver lokalplaner i det åbne land og i kommunens mindre byer.

Teamet arbejder desuden med landzoneadministration, naturbeskyttelseslovens bygge- og beskyttelseslinjer, fredningssager, campingreglementet, geologiske og landskabelige interesser samt de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

Du er velkommen til at kontakte Team Landskab og Omegnsbyer, hvis du har spørgsmål inden for deres område. 

Gry Bruhn Hansen, 89 70 14 52
Torsten Sand Christensen, 89 70 20 83
Kristian Ditlev Frische, 89 70 15 12
Ejler Toft Jensen, 89 70 14 43

Kontakt Team Landskab og Omegnsbyer på mail


Team Byg

Team Byg gennemfører sagsbehandling på alle sager, der skal have en byggetilladelse. Teamet arbejder dialogbaseret med borgere og ansøgere for at opnå en helhedsorienteret sagsbehandling. Teamet guider ansøger, så eventuelle øvrige tilladelser fra anden lovgivning sikres.

Såfremt du har spørgsmål til din byggeansøgning eller anmodning om forhåndsdialog er du velkommen til at kontakte Team Byg.

Lis Møller Andersen, 89 70 14 33
Gitte Nielsen, 89 70 14 39
Louise Sangild Nielsen, 89 70 14 74
Tim Frank Daugaard, 89 70 14 56
Kim Sund Ingerslev, 89 70 14 47
Tom Mikkelsen Broch, 89 70 14 36
Dennis Lynnerup Bech, 89 70 14 37
Hans Jørgen Bertelsen, 89 70 14 30 
Jørgen Eggert, 89 70 14 32

Kontakt Team Byg på mail

  

Sidst opdateret