Vej og Trafik

Sektionen løser myndigheds-, planlægnings-, anlægs- og driftsopgaver inden for vej og trafik. Vi er inddelt i 4 team med nedenstående opgaver, som du kan kontakte - eller du kan give os et praj:

Giv et praj!

Hvis du ser:

  • Et hul i vejen eller på cykelstien
  • En vippende fortovsflise
  • Manglende renholdelse
  • Ødelagte skilte eller lignende

vil vi gerne høre om det - brug boksen øverst til højre 

- - - - - - -

Team Anlæg

Arbejder med forundersøgelser, vejanlæg, vejbeplantning, vejprojektering, byggemodning og dannelse af grundejerforening.

Bente Rands Mortensen, 89 70 20 90
Brita Skovlyst, 89 70 14 31
Carina Nørlund Andersen, 89 70 15 46
Elsa Esther Eskesen, 89 70 15 43
Rasmus Wermuth Jensen, 89 70 15 48
Stefan Baik Dyrberg, 89 70 14 40
Janita Vijayakanthan, 89 70 14 61

Kontakt Team Anlæg på mail

Team Drift (af veje)

Arbejder med vejafvanding, vej-, fortov- og stibelægning, bro og tunnel, ledningsrenovering, vintertjeneste, renholdelse, vejinventar, kørebaneafmærkning og rabatklipning, opgravningstilladelser, afspærringsplaner, vejskilte, beskæring af beplantning langs veje, gadelys mm.

Stig Paaske Autzen, 89 70 15 45
Torben Nielsen Sander, 89 70 15 41
Hans Muurman, 89 70 15 49

Kontakt Team Drift på mail

Team Myndighed

Arbejder med trafikplanlægning, vejadgange, overkørsler, udstykninger, parkering, private fællesveje, torvehandel og råden over vejareal, ekspropriationer, parkerings- og buskontrol.

Birte Dræby Kristiansen, 89 70 15 26
Carsten Møller, 89 70 15 32
Henrik Antoniussen, 89 70 15 35
Lars Emil Møller, 89 70 15 37
Maja Sig Vestergård, 89 70 14 59

P-vagter

Kontakt Team Myndighed på mail

Team Trafik

Arbejder med Trafiksikkerhedsplan, Cykelhandlingsplan, Servicevejvisning (Skilte til seværdigheder, institutioner m.v. på vejareal), signalanlæg, trafiksikkerhed og trafiktællinger, cykeltrafik, trafikkampagner, kollektiv trafik og taxi.

Gitte Merstrand, 89 70 15 33
Jane Næsborg, 89 70 15 34
Karen Dalsgaard, 89 70 15 28
Louise Leth, 89 70 15 29
Yvonne Hjort Sørensen, 89 70 15 27

Kontakt Team Trafik på mail
Sidst opdateret