Vandmiljø: Reguleringssag - Broudskiftning ved Voel Bæk

Silkeborg Kommune fremlægger et projekt for regulering af Dalby Bæk i fire uger. Broen ved Skovvejen skal udskiftes da den er i dårlig stand. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til projektet til og med 26. december 2017.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udskifte broen ved Sørkelvej over Voel Bæk. Projektforslaget fremlægges nu for offentligheden i fire uger fra. 28. november 2017 til 26. december 2017. Bemærkninger til eller henvendelse om projektet kan rettes til Anders Aahave på telefon 8970 2087 eller e-mail: vand@silkeborg.dk

Download materiale