Drewsensvej forlænges mod vest

Silkeborg Kommune planlægger at forlænge den vestlige del af Drewsensvej til Søndre Ringvej.
Forlængelse af Drewsensvej mod Vest_hovedforslag

Drewsensvejs forlængelse skal sammen med Nordskovvej og ombygningen af Christian 8.s Vej gøre det nemmere at komme i bil til Silkeborgs midtby, sikre væksten i byen og give mulighed for et bedre bymiljø i midtbyen.

To forskellige linjeføringer i spil
Der er udarbejdet et forslag til lokalplanen for projektet. Forslaget indeholder to forskellige linjeføringer. I hovedforslaget bliver Drewsensvej ført under Søndre Ringvej og kobles på Herningvej (se billedet). 

I det alternative forslag bliver Drewsensvej i stedet forlænget syd for jernbanen og ført ud til Søndre Ringvej. Her er det kun muligt at dreje højre ind og højre ud ved Dalgasgade.

Borgerinddragelse
Forslaget til lokalplanen har været i offentlig høring, og nu skal politikerne tage stilling til den endelige linjeføring.

 
Du kan også se, hvordan vi arbejder på at forbedre trafikken til og fra midtbyen i denne video.

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen. 

Sidst opdateret