Byggeriet af Nordskovvej

Her kan du følge byggeriet og se, hvordan det påvirker veje, stier, åen og færdslen i området.
Nordskovvej_afspærring af Tranevej og Gjernstien

Den nye Nordskovvej åbner for trafik i 2021. Vejen vil gøre det nemmere at komme ind og ud af Silkeborg midtby, idet den nuværende og fremtidige trafik vil blive fordelt på to veje, Århusvej og Nordskovvej. Samtidig vil Havnen og Langebro blive mere fredelig for trafik. 

Byggeriet af Nordskovvej vil i byggeperioden påvirke veje, stier og færdslen i området.

En del af Tranevej spærres for bilister
Mandag 17. september 2018 bliver en del af Tranevej spærret for bilister på stykket mellem Hjejlevej og daginstitutionen Bakkegårdens parkeringsplads. Vejstykket bliver brugt af entreprenøren i forbindelse med byggeriet. Bilister kan komme rundt via Spættevej, Høgevej og Rylevej. Cyklister og gående kan fortsat komme forbi ved den afspærrede vej.

En del af Gjernstien spærres
Mandag 17. september 2018 bliver Gjernstien spærret fra lidt efter broen over Remstrup Å til stitunnelen mellem Lillesø og VIA University College. Gående og cyklister kan i stedet benytte cykelstien på Århusvej eller skovvejen, som løber parallelt med Gjernstien. Fra Gjernstien vil der kun være adgang til Århusbakken ved broen over Remstrup Å og via tunnelen mellem Lillesø og VIA University College.

Første spadestik
Tirsdag 25. september 2018 tager borgmester Steen Vindum første spadestik til Nordskovvej.

Regnvandsbassin øst for Århusvej
Fra 1. oktober 2018 og året ud vil der blive bygget et nyt regnvandsbassin på østsiden af Århusvej. Bassinet skal modtage en del af regnvandet fra Nordskovvej. Derfor føres en ledning på tværs af Århusvej, som skal lede regnvandet i bassinet. Bilister kan benytte Århusvej i hele byggeperioden.

Stibroen over Remstrup Å lukkes
Henover vinteren begynder arbejdet ved broen over Remstrup Å. Stibroen vil derfor blive lukket i en længere periode. Adgang over åen for gående, cyklister og andre vil derfor foregå via havneområdet.

Ændring af busruter, trafik på Sejsvej og trafik på Remstrup Å
Byggeriet af Nordskovvej påvirker i første omgang ikke busdriften, trafikken på Sejsvej eller trafikken på åen, men i løbet af byggeperioden vil der komme ændringer. Der vil blive informeret om disse ændringer senere i byggefasen.

Hvem kan jeg kontakte?
Silkeborg Kommune står for byggeriet af Nordskovvej. COWI er rådgiver, og entreprenøren, som udfører byggeriet, er entreprenørvirksomheden M.J. Eriksson.

Kan du ikke finde svar på dine spørgsmål her på siden, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: Teknik-teamanlaeg@silkeborg.dk

Projektet i hovedtræk
  • En nye vej på 2,4 km
  • En ny bro over Remstrup Å
  • Tre stibroer
  • Overdækning ved Tranevej
  • Kryds på Christian 8.s Vej ved bommene
  • Beskyttelse af grundvandet
  • Beskyttelse af flagermus
  • Bevarelse af flest mulige træer

Du kan finde mere information om projektet her: Nordskovvej

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen. 

Sidst opdateret