Afgørelser i Teknik- og Miljøafdelingen

Her finder du annoncering af afgørelser i Teknik- og miljøafdelingen. Du har i de fleste tilfælde mulighed for at indgive en klage, læs mere under de enkelte afgørelser.

Opklassificering af vandløb

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Kommune har vedtaget at opklassificere 4 vandløbstrækninger. Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Fristen for at indgive en klage er 4 uger fra afgørelsesdatoen.

Landzonetilladelser

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Her kan du se tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 med eventuelle dispensationer fra naturbeskyttelsesloven

Vandmiljø: Vedtagelse af regulativ for Lyngbygård Å

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Aarhus, Skanderborg og Silkeborg Kommuner har vedtaget regulativ for Lyngbygård Å. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Fristen for at indgive en klage er 4 uger fra afgørelsesdatoen.

Sidst opdateret