Afgørelser i Teknik- og Miljøafdelingen

Her finder du annoncering af afgørelser i Teknik- og miljøafdelingen. Du har i de fleste tilfælde mulighed for at indgive en klage, læs mere under de enkelte afgørelser.

Landzonetilladelser

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Her kan du se tilladelser efter planlovens § 35, stk. 1 med eventuelle dispensationer fra naturbeskyttelsesloven.

Vandmiljø: Vedtagelse af regulativ for Markbæk

Billeder af Markbæk

Silkeborg Kommune har vedtaget et regulativ for Markbæk. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Fristen for at indgive en klage er 4 uger fra afgørelsesdatoen.

Vandmiljø: Vedtagelse af regulativ for Fårebæk

Billeder af Fårebæk

Silkeborg Kommune har vedtaget et regulativ for Fårebæk. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Fristen for at indgive en klage er 4 uger fra afgørelsesdatoen.

Sidst opdateret