Vandmiljø: Tilladelse til krydsning af Remstrup Å med jordankre

Silkeborg Kommune har 4. januar 2018 givet tilladelse til, at der kan skydes jordankre delvist under Remstrup Å. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i fire uger fra tilladelsesdatoen.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

I forbindelse med byggeprojektet Papirtårnet ved Papirfabrikken skal der etableres jordankre langs og under Remstrup Å (Gudenå). Se tilladelsen herunder.

Download materiale

Tilladelse til at krydse Remstrup Å med jordankre

Sidst opdateret