Afsluttede høringer

Her kan du se en oversigt over afsluttede høringer.

Vandmiljø: Reguleringssag - Broudskiftning ved Dalby Bæk

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Kommune fremlægger et projekt for regulering af Dalby Bæk i fire uger. Broen ved Skovvejen skal udskiftes da den er i dårlig stand. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til projektet til og med 26. december 2017.

I høring til og med 26.12.17

Vandmiljø: Reguleringssag - Broudskiftning ved Voel Bæk

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Kommune fremlægger et projekt for regulering af Dalby Bæk i fire uger. Broen ved Skovvejen skal udskiftes da den er i dårlig stand. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til projektet til og med 26. december 2017.

I høring til og med 26.12.17

Landbrug: Ansøgning om udvidelse af kvægproduktionen på Trehøjevej 17, Horn, 8882 Fårvang.

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Trehøjevej 17, Horn, 8882 Fårvang, hvor besætningen ønskes udvidet fra 285 årskøer (jersey, 12.500 EKM), 265 årskøer (stor race, 12.500 EKM), 8 kvier (jersey, fra 23-24 mdr.), 7 kvier (stor race, fra 24-25 mdr.), 14 småkalve (jersey, 0-1 mdr.), 13 småkalve (stor race, 0-1 mdr.), 114 tyrekalve (jersey, 25-45 kg), 106 tyrekalve (stor race, 40-60 kg), svarende til 848,71 DE til 850 årskøer (stor race, 13.000 EKM), 50 kvier (stor race, 23-25 mdr.), 130 småkalve (stor race, 0-3 mdr.), 450 tyrekalve (stor race, 40-70 kg, 28 stipladser), svarende til 1444,24 DE. Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er 30.11.2017.

I høring til og med 30.11.17

Landbrugsmuseum i Gjern

Luftfoto med markering af areal

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning fra Søhøjlandets Landbrugsmuseum om at indrette museum i de tomme bygninger ved den tidligere materielgård og genbrugsplads på adressen Lille Amerika 19 sydvest for Gjern

I høring til og med 13.11.17

Etablering af Naturråd

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Indstilling af medlemmer til lokal naturråd, samt annoncering af Aarhus Kommune som sekretariatskommune

I høring til og med 08.11.17

Nyt boligområde i Laven ?

Luftfoto af Laven med markering af placeringen af Terrasen Camping

Skal kommune- og lokalplanlægningen ændres så Terrassen Camping i Laven kan omdannes til et boligområde?

I høring til og med 31.10.17
1 2 3 4  Næste Sidste