Afsluttede høringer

Her kan du se en oversigt over afsluttede høringer.

Nedrivning af Skorup Præstegård

Foto af Skorup Præstegård

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af Skorup Præstegård på Thorsøvej 42, 8882 Fårvang. Ansøgningen omfatter såvel præsteboligen som øvrige bygninger på ejendommen med undtagelse af et maskinhus på 210 m2.

I høring til og med 19.05.18

Vandløbsrestaurering - Okkerfældningsbassin i Salten Å

Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Hermed fremlægges et projekt for vandløbsrestaurering i Salten Å. Kommunen vil i samarbejde med lodsejer anlægge bassiner til at fjerne okker fra vandet. Bemærkninger til projektet skal indsendes senest 3. maj 2018

I høring til og med 03.05.18
1 2 3 4  Næste Sidste