Høring om forslag til en ny skolestruktur

Byrådet har den 28. september 2015 vedtaget at sende forslag til ny skolestruktur i offentlig høring frem til den 24. november 2015.
Glade børn i Lunden

Byrådet har den 28. september 2015 godkendt at sende et forslag til en ny skolestruktur i høring. Forslaget til ny skolestruktur ligger i forlængelse af en strategi for folkeskolen på vej mod 2021, som skal gøre det muligt at udvikle kvaliteten og holde driften på et realistisk økonomisk niveau, selv om elevtallet falder.

Forslaget til ny skolestruktur baserer sig på en idé om skolefællesskaber, hvor flere af de nuværende skoler får fælles økonomi, ledelse, bestyrelse, medarbejdergruppe og distrikt. Juridisk betyder forslaget, at Silkeborg Kommunes 27 eksisterende skoler nedlægges, og der i stedet etableres 9 nye skoler: 

A: Sjørslev skole, Thorning Skole, Vinderslev Skole, Kjellerup Skole og Ans Skole
B: Kragelund Skole, Skægkær Skole, Funder Skole
C: Grauballe Skole, Gødvad Skole, Dybkær Skole
D: Fårvang Skole, Voel Skole, Gjern Skole, Sorring Skole
E: Hvinningdal Skole, Buskelund Skole
F: Balle Skole, Sølyst Skole
G: Resenbro Skole, Sejs Skole, Langsø Skole
H: Vestre Skole, Virklund Skole
I: Gjessø Skole, Frisholm Skole, Bryrup Skole

Forslaget om en ny skolestruktur sendes pr. 29. september 2015 i høring i henhold til Bekendtgørelsen om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole (BEK nr. 700 af 23. juni 2014).

Tidsfristen for at indsende høringssvar er den 24. november 2015

Høringssvarene vil efterfølgende blive behandlet, og endelig politisk behandling forventes at ske i Byrådsmødet den 25. januar 2016.

Se forslag til ny skolestruktur, der er i høring

Digitale høringssvar

Høringssvar indsendes digitalt via knappen nederst på siden og vil blive tilgængelige her på siden.

Hvis man ikke ønsker, at høringssvaret skal være offentligt tilgængeligt, kan det sendes til skole@silkeborg.dk med angivelse af, at afsender ønsker, høringssvaret ikke skal være offentligt.

Afsender vil ikke modtage en kvittering, da Skoleafdelingen pt. oplever mange forespørgsler.

Skolebestyrelsernes høringssvar

Skolebestyrelserne har en særlig status i forhold til at udtale sig om forslaget til en ny skolestruktur.

Se skolebestyrelsernes høringssvar

Dialog i høringsperioden

Børne- og Ungeudvalget og Skoleafdelingen stiller sig til rådighed for uddybning af høringsmaterialet og afklarende spørgsmål omkring strukturen.

Se mødedatoer

Spørgsmål kan sendes til Skoleafdelingen

Eventuelle praktiske spørgsmål kan sendes til skole@silkeborg.dk

Spørgsmål, som har karakter af indsigelse, bemærkning eller ændringsforslag, skal indgives som høringssvar, hvis det skal indgå i den videre behandling.

Læs mere:

Skoleafdelingen har lagt yderligere information om skolestrategien og forslaget til strukturen på:

http://skolestrategi2021.silkeborgkommune.dk/


Hvis du oplever problemer med at uploade dit høringssvar, kan du sende det til
pernille.hjelmborg@silkeborg.dk

 

nr. 1
Indsendt af: Aja Melgaard Pedersen
Dato:
Høringsvar vedr. Høring om forslag til en ny skolestruktur
Kære Silkeborg Kommune

Jeg ville fortælle hvordan jeg har det med at i overvejer at "lukke" skolen. Jeg går i sjette klasse på Sejs Skole. Jeg er rigtig glad for min klasse og der er aldrig nogen der er udenfor. Alle er venner og der er næsten aldrig nogle skænderier. Jeg er bange for at hvis vi kommer i en anden klasse så vil det ikke være sådan længere. Vi hører mange rygter om hvad der vil ske med skolen. Hvis vi bliver splittet på forskellige skoler så kommer jeg måske aldrig til at se nogle af mine venner igen. Jeg håber i læser dette og husker at tænke på os elever. Jeg ved at der er mange der føler det samme som mig. De vil heller ikke splittes.
Hver dag følger jeg min lillebror i skole med skolebus og næsten hver dag følges vi hjem til Linå igen. Det er hyggeligt at være den store der hjælper min bror og vi snakker om vores skoledag på vejen hjem i bussen. Da jeg gik på Linå skole, kunne jeg selv gå hjem. Men busturen er også fin og min lillebror syntes det er rart at jeg er der til at hjælpe ham. Hvis jeg flytter skole hvem skal så følges med ham?

Med venlig hilsen Aja, 6. C, Sejs Skole
Sendt af min mor
nr. 2
Indsendt af: Jakob Vester
Dato:
Høringsvar vedr. Høring om forslag til en ny skolestruktur
På vores vej er der ni huse.
Ud af de ni huse er der to, hvor den ene af husets to voksne arbejder i Silkeborg, mens den anden i huset pendler.
Der er et hus hvor begge pendler.
Der er fire huse, hvor den ene i husstanden pendler, mens den anden er selvstændig - og ligesågodt kunne bo i Skanderborg, Odder, Vejle eller ….
Resten er pensionister.

Flere af os var til mandagens byrådsmøde og blev bestemt ikke beroligede.

Det I har vedtaget at sende i høring er, som en i byrådssalen udtalte det, noget sjusk og efterlader flere spørgsmål, end det besvarer.

Først benægter I, at skolerne lukkes. Så svar mig lige på dette:
Kommer der til at være en skole, der hedder Buskelundskolen, efter ændringerne?
Kommer der til at være en der hedder Virklund skole, Vestre skole, Sejs skole, Sorring skole osv.? Det sandsynlige svar er nej. Der bliver nok en skole der kommer til at hedde Distikt Nord - afdeling Kjellerup, eller et eller andet i den stil. I kunne selvfølgelig også opkalde de nye fællesskaber efter medlemmerne i Børne- og Ungeudvalget og så fylde op med borgmesterens og 1.viceborgmesterens navne, for at blive i forslagets ånd. Jeg er dog ikke sikker på at sidstnævnte, vil sætte pris på en sådan “ære”.

Hvad hjælper det i øvrigt at den lokale skole er der, når man alligevel ikke kan være sikker på, at de lokale børn kan komme til at gå der?
“Der er desværre i forvejen 24 børn i Jeres klasse, Johanne og Peter og da der kun er 22 på samme årgang på (det der snart før hed) Vestre, kan I desværre ikke komme til at gå her i Virklund, sammen med de kammerater, I har på vejen og i børnehaven. Det forstår I vel nok, ikke?”

Alt dette kommer til at være konsekvensen af denne vanvittige plan, om at alle skal have det lige elendigt.
“Jamen far, vi bor i Sejs, hvor der er 719 elever, så vi skal vel ikke flyttes?” - Jo det skal I, for ude i Resenbro - 10 km herfra. Der ligger der en lille skole, som ikke har elever nok.
Og det skal DU så bøde for, ved ikke at have skolekammerater i nærheden.
-Ved at skulle med skolebus (eller endnu bedre offentlig transport i ca en time - hver vej).
-Ved ikke at komme på samme skole som din søster, som var så uheldig, at de manglede een elev på Langsøskolen i år.
-Det skal du bøde for HVER DAG - i hvertfald indtil der måske flytter en familie med tre børn til Resenbro - hvis ellers ikke det hus de har købt, før var ejet af en børnefamilie, med børn på samme årgang.
-Da og KUN da, kan du måske få lov til at komme hjem til det, der før var dit lokalområde - hvis altså ikke, der så mangler lidt fyld et andet sted.

På vores vej er der ni huse.
Fælles for beboerne i de fleste af husene er, at Jeres beslutning, har gjort dem bekymrede for lokalsamfundet og hvad strukturændringerne kommer til at betyde for samme.
Beboerne i det sidste hus hører til blandt pensionisterne. De har sat huset til salg og håber nok, at en børnefamilie vil købe deres hus, så de kan komme i noget mindre. Det bliver nok ikke lettere, med den usikkerhed dette forslag har medført.
nr. 3
Indsendt af: Jakob Vester
Dato:
Høringsvar vedr. Høring om forslag til en ny skolestruktur
Høringssvar er slettet pga. fejl i systemet. Indhold er identisk med svar nr. 2.
nr. 4
Indsendt af: Lars Ole Hansen
Dato:
Høringsvar vedr. Høring om forslag til en ny skolestruktur
Slettet den 5. okt. 2015 efter anmodning fra afsender af høringssvar.
nr. 5
Indsendt af: Jakob Vester
Dato:
Høringsvar vedr. Høring om forslag til en ny skolestruktur
Spørgsmål til byrådets behandling af dette forslag.

I følge BUUs prognose offentliggjort sammen med resten af Skolestrategien går der i 2015 i alt 10694 elever i de kommunale skoler i Silkeborg Kommune.
I følge de samme skolers egne hjemmesider går der i alt 10909 elever.
Altså en difference på 215 elever, eller mere end halvdelen af de 400, der i følge prognosen skulle mangle i 2018.

Det foranlediger mig til at spørge byrådet:
Hvilke tal passer og hvordan kan der være en forskel på over halvdelen af det i følge prognosen manglende elevtal i 2021?
nr. 6
Indsendt af: stine hvid møller Chrsitensen
Dato:
Høringsvar vedr. Høring om forslag til en ny skolestruktur
Kære Silkeborg kommune

Jeg mangler som mange andre svar på følgende:

Når du Søren Kristensen skriver: "....langt, langt de fleste børn vil som nu gå i skole i deres lokalområde." så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvilke børnegruppe, der ikke høre ind under langt, langt de fleste børn? For der må jo være nogen og er det en skoleleder, der ikke har et dybdegående kendskab til eleverne, da han/hun jo næppe hver dag kommer rundt på skolerne i fællesskabet, som skal afgøre dette?

Ligeledes kunne jeg godt tænke mig at vide, hvor transporttiden til andre skoler bliver taget fra. På byrådsmødet, blev der sagt: at eleverne kunne jo cykle til en anden skole, for der at deltage i et valgfag. Tiden til denne cykeltur, hvor tages den fra: undervisning, pauser eller fritid.

For som jeg ser regnestykket, vil det uanset hvad give eleverne endnu længere skoledage, hvis mindstekravet om undervisnings lektioner skal opfyldes. Og som mor til tre børn, må jeg sige, at de magter simpelthen ikke længere voksenstyret dage, de trænger i den grad til at have lov til at være børn.

Så jeg vil i den grad opfordre jer til at se på andre løsningsmodeller.
nr. 7
Indsendt af: stine hvid møller christensen
Dato:
Høringsvar vedr. Høring om forslag til en ny skolestruktur
Høringssvar er slettet pga. fejl i systemet. Indhold er identisk med svar nr. 6.
nr. 10
Indsendt af: Gitte Hansen
Dato:
Høringsvar vedr. Høring om forslag til en ny skolestruktur
Nej tak! Besvar skolerne som de er nu.
nr. 11
Indsendt af: Gitte Hansen
Dato:
Høringsvar vedr. Høring om forslag til en ny skolestruktur
Høringssvar er slettet pga. fejl i systemet. Indhold er identisk med svar nr. 10.
nr. 12
Indsendt af: Michael Harboe Kvistggaard
Dato:
Høringsvar vedr. Høring om forslag til en ny skolestruktur
Jeg mener, at det at sammenlægge årgange på den enkelte skole (hvilket folkeskoleloven tillader op til 7. Klasse) - i stedet for at sammen lægge skoler bør fylde MEGET mere i udspillet. Skoledagen er allerede lang for vores børn, og enten forlænges denne – eller omlægge undervisningstid til transporttid (af disse to onder – ser jeg helst undervisningstid laves om til transporttid).
Desuden mener jeg det er en stor fejl at tvinge skoleledere væk fra deres nuværrende skoler/ kommende storskoler, pga. frygt for at de ikke kan have fokus på de kommende storskoler ift. deres nuværende lokal-skoler - det er at underkende deres proffessionalisme.
1 2 3 4  Næste Sidste