Arkiv - Regulering af flere dræn med udløb i Voel Bæk

Silkeborg Kommune fremlægger et projekt for regulering af dræn med udløb i Voel Bæk i fire uger. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til projektet til og med 1. februar 2017.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

OBS: Ansøgning trukket tilbage - høring ikke længere aktuel

Silkeborg Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til koble regnvand fra en ny cykelsti og fra Sorringvej på dræn der leder vand videre til Voel Bæk på 3 lokaliteter.

Projektforslaget fremlægges nu for offentligheden i fire uger fra 4. januar 2017 til 1. februar 2016. Bemærkninger til eller henvendelse om projektet kan rettes til Anders Aahave på telefon 8970 2087 eller e-mail:vand@silkeborg.dk

Download materiale

  • Ansøgning/Projektbeskrivelse