Nedlæggelse af vej ved Røverhøjvej 6, 8840 Rødkærsbro

Silkeborg Kommune har modtaget en anmeldelse efter naturbeskyttelseslovens § 26a med ønske om at nedlægge vej/sti over matr. nr. 2a, Ø. Vandet, Sjørslev, 8840 Rødkærsbro. Høringsfrist 20. januar 2017.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Nedlægning af den vestlige vej/sti over matr. nr. 2a, Ø. Vandet, Sjørslev beliggende Røverhøjvej 6, 8840 Rødkærsbro. Afklaring af rekreativ betydning.

Silkeborg Kommune har modtaget en anmeldelse efter naturbeskyttelseslovens § 26a med ønske om at nedlægge vej/sti over matr. nr. 2a, Ø. Vandet, Sjørslev, 8840 Rødkærsbro.

Baggrunden for ansøgningen er at ejerne af Røverhøjvej 6 mener at vejen ikke forefindes på ejendommen mere. Silkeborg kommune vil gerne afklare den eventuelle rekreative betydning af vejen/stien inden der muligvis gives tilladelse til nedlæggelse.

Fristen til at komme med bemærkninger til evt. nedlæggelse i forhold til vejens/stiens rekreative betydning er 20. januar 2017. Bemærkninger kan rettes til natur@silkeborg.dk eller 51 23 97 66. 

Se kortskitse

Bemærk desuden, at sagen sideløbende med denne høring, behandles efter lov om private fællesveje i en særskilt høring der løber i 8 uger. Se høring efter lov om private fællesveje