Danmarks første digitale skilteplan

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Vej- og Trafikudvalget godkendte 11. januar 2016 forslag til Skilteplan, og den sendes derfor 8 ugers offentlig høring.

Skilteplanen dækker over skiltning i hele kommunen - i det åbne land, på vejareal og i byområder.

Det er ved samme lejlighed besluttet, at Skilteplanen ikke skal miljøvurderes. 

Se Skilteplanen her: http://silkeborgsektorplaner.viewer.dkplan.niras.dk/plan/30#/

Der bliver afholdt et borgermøde onsdag den 2. marts kl. 16-18 om Skilteplanen. Her vil planen blive præsenteret, og der vil blive mulighed for at høre om tankerne bag planens udformning og muligheder.

Til mødet vil der være politisk deltagelse og kommunens handels- og erhvervsforeninger, forretningsdrivende, lokalråd, fredningsforeninger og politiet inviteres også.

Høringsperioden løber fra den 10. februar til den 7. april 2016 og der afholdes borgermøde i:

Den gl. byrådssal i tidligere rådhus, Torvet 2A, onsdag den 2. marts 2016 kl. 16-18.

Tilmelding til Kim S. Ingerslev på KimSund.Ingerslev@silkeborg.dk eller 89701447 senest mandag 29. februar 2016.

nr. 1
Indsendt af: Tue Johannsen
Dato:
Høringsvar vedr. Danmarks første digitale skilteplan
Kære kommune.

Vi er en flok studerende på 3 år på Silkeborg Business College. Vi har fået til opgave at lave en forretningsplan, omkring salg af reklameplads på digitale reklameskilte.

Derfor har vi læst jeres retningslinjer indenfor digitale information. Vi har dog et spørgsmål. Det sidste punkt angående, at man ikke må reklamere for her-og-nu tilbud på digitale reklameskilte, dette undrer vi os over at man ikke må da vi mener at det begrænser digital skiltning gevaldigt. Vi mener at her-og-nu tilbud gavner erhvervslivet og skaber sund konkurrence mellem forretninger. Vi vil derfor høre om det kunne være muligt at tage dette punkt op til overvejelse.

Med venlig hilsen
Marc, Jonas, Nadia, Jennifer, Tobias og Tue
nr. 2
Indsendt af: Kathrine, Mikkel, Mette, Rasmus og Andreas
Dato:
Høringsvar vedr. Danmarks første digitale skilteplan
Vi er nogle studerende fra Silkeborg Business College, som har fået til opgave at indsende et høringssvar vedrørende elektronisk skiltning,som en del af vores opgave om at lave en forretningsplan.

Vi her derfor læst jeres retningslinjer vedrørende digital skiltning, og vi har noget vi gerne vil fremhæve. I nævner i jeres retningslinjer, at hvert spot skal stå på skærmen i min. 1½ min. Dette er meget lang tid, og vi forudser at det vil skade små virksomheder, da en reklame tid på så lang tid umuligt kan være billigt. På den måde vil majoriteten af de små virksomheder, startet af unge iværksættere, som vi så "stolt" støtter op omkring i Danmark, ikke have kapital til at markdesføre sig på skiltene.

Mvh. Andreas, Mette, Rasmus, Mikkel og Kathrine