Offentlig høring af tillæg 19 til Spildevandsplan 2011-2021 for Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, har udarbejdet et forslag til tillæg 19 til Spildevandsplan 2011 - 2021 for Silkeborg Kommune.

Tillægget omfatter dels arealreservationer for et nyt regnvandsbassin ved Them Renseanlæg, pumpestationer, kloakledninger og tilhørende adgangsveje, og dels separatkloakerering af Smedebakken. 

Har du bemærkninger?

Tillægget er i otte ugers offentlig høring frem til 23. marts 2017. Herefter vil planen blive endeligt vedtaget under hensyntagen til de bemærkninger eller indsigelser, kommunen modtager. Du har således mulighed for at kommentere spildevandsplanforslaget frem til afslutningen af den offentlige høring.

Download materiale

Udkast til tillæg nr. 19 til Spildevandsplanen 2011-2021