Nyt boligområde i Laven ?

Skal kommune- og lokalplanlægningen ændres så Terrassen Camping i Laven kan omdannes til et boligområde?
Luftfoto af Laven med markering af placeringen af Terrasen Camping

Silkeborg Kommune har modtaget et forslag til boligbebyggelse på de arealer hvor ”Terrassen Camping” i Laven ligger i dag (Himmelbjergvej 9A, 8600 Silkeborg)

Kommunes Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har på deres møde den 11. september 2017 besluttet, at der i den forbindelse skal afholdes et borgermøde om en evt. ændret planlægning for det område, hvor Terrassen Camping ligger.

Du har mulighed for at give din mening tilkende til mødet, som holdes i

Alling Beboerhus, Ringvej 18A, Alling, 8680 Ry

den 31. oktober 2017 kl. 17 - 18:30.

 

Revideret forslag

Ansøger har revideret det forslag, der blev fremlagt til et borgermøde for ca. 3½ år. Det nye projekt vil blive fremlagt på borgermødet.

Se det indsendte skitseprojekt her (åbner i nyt vindue) 

Projektet er reduceret i forhold til det tidligere fremlagte projekt og omfatter nu:

- 16 villaer på 150-180 m2

- 10 kædehuse på 110-140 m2

- 15 feriehytter af 30 m2

 

Det videre forløb

Det annoncerede offentligt møde:

Du kan komme til møde og høre om sagen.

 

Politisk behandling:

Genoptagelses af sagen ”Beslutning om at rejse en ny fredningssag for Himmelbjergvej 9A, 8600 Silkeborg”.

 

Efterfølgende:

Såfremt det besluttes at projektet ønskes realiseret, skal der; rejses en ny fredningssag, udarbejdes et kommuneplantillæg, udarbejdes en lokalplan.

Der vil være offentlig inddragelse i forbindelse med planernes udarbejdelse.

nr. 1
Indsendt af: Poul Erik Jensen
Dato:
Høringsvar vedr. Nyt boligområde i Laven ?
Jeg vil gerne pointere min store bekymring om at hæve en del af den store fredning. En delvis ophævelse vil være et skråplan, som kunne give store problemer i fremtiden. Pludselig kan hele fredningen blive ophævet.