Arkiv: Landbrug - Høring af tillæg til miljøgodkendelse på Tingvejen 21, 8883 Gjern

Bemærkninger til udkastet skal indsendes til Silkeborg Kommune senest d. 10. februar 2017
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen
Henrik Vestergaard har søgt om at udvide udbringningsarealet på Tingvejen 21, 8883 Gjern. Dyreholdet ændres ikke.

Silkeborg Kommune har vurderet, at ændringerne ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet med forurenende stoffer eller andre forhold.

Udkastet til tillæg nr. 1 til miljøgodkendelsen af 27. juli 2015 sendes hermed i 3 ugers høring fra den 20. januar 2017.

Kommentarer, forslag og bemærkninger til udkastet bedes skriftligt meddelt til Silkeborg Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen, Søvej 3, 8600 Silkeborg på e-mail landbrug@silkeborg.dk eller via knappen "indsend svar" herunder. Kommentarer skal være kommunen i hænde senest den 10. februar 2017.

Silkeborg Kommune vil efter fristen for indsendelse af bemærkninger behandle de indkomne svar.

Afgørelsen vil herefter blive annonceret på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Afgoerelser-Teknik-og-Miljoe med en klagefrist på 4 uger. 
                                                                                                                             Kontaktoplysninger
Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Mariann Nakano på tlf. 8970 1531 eller på e-mail mlp@silkeborg.dk.

Download udkast til afgørelse
Udkast til tillæg nr. 1 (pdf)