Høring om udvidelse af bebyggelse fra max. 5 til max. 7 etager i Alderslyst Silkeborg

Indkaldelse af idéer og forslag

Alderslys

Silkeborg Kommune indkalder hermed idéer og forslag vedrørende kommende planlægning for et projekt på Borgergade 2-4 i Alderslyst. Projektet omfatter en bebyggelse i 4-7 etager. Projektet er omfattet af kommuneplanramme 11-C-16, som giver mulighed for 5 etager.

Kommunen ønsker at udarbejde et tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Silkeborg Kommune, hvorved der fremadrettet gives mulighed for at planlægge for byggeri i max. 7 etager i centerområde 11-C-16 ved Borgergade og Ansvej.

Det ansøgte område er omfattet af kommuneplanramme 11-C-16, der giver mulighed for byggeri i op til 5 etager og giver mulighed for en bebyggelsesprocent på 180. Det ansøgte projekt er dermed i strid med den gældende kommuneplanramme for så vidt angår bebyggelsen mellem 5 - 7 etager og bebyggelsesprocent på 240.

For at imødekomme ansøgningen, skal Silkeborg Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan, der giver mulighed for at bygge i op til 7 etager og en bebyggelsesprocent på 240 indenfor kommuneplanens rammeafgrænsning.

Hovedspørgsmålet i den forudgående offentlighed er:

  • Tilføjelse i rammeområde 11-C-16 at bebyggelsen øges fra max. 5 til max. 7 etager under forudsætning af, at bebyggelsen trappes ned mod den eksisterende bagvedliggende bebyggelse på Ansvej, og at der sikres samspil med ny bebyggelse inden for rammeområde 11-C-15 (Søhaven, Sølystvej) 
Har du bemærkninger til denne påtænkte ændring af kommuneplanen, skal du skrive til: teknisk@silkeborg.dk eller Silkeborg Kommune, Søvej 1, 8600 Silkeborg eller benyt knappen Indsend nedenfor.

Høringsperioden er på 4 uger og dit svar skal være kommunen i hænde senest 17. december 2016.