Landbrug:Ansøgning om udvidelse af kvægbrug på Tanghusvej 14, 8620 Kjellerup.

Der indkaldes til ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre arbejde med miljøgodkendelsen af Tanghusvej 14, 8620 Kjellerup, hvor besætningen ønskes udvidet fra 160 køer, 160 opdræt og 80 tyrekalve (40-60 kg) af stor race til 200 køer, 220 opdræt, 1 avlstyr og 100 tyrekalve (0 – 3 mdr.). Fristen for at komme med bemærkninger og ønsker er 21. november 2016.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Beskrivelse af sagen

På Tanghusvej 14, 8620 Kjellerup er der i dag en økologisk husdyrproduktion på 291,5 dyreenheder(DE) bestående af 160 køer, 160 opdræt og 80 tyrekalve (40-60 kg) af stor race. Ejeren har ansøgt om at udvide produktionen til 376,7 DE.

I forbindelse med udvidelsen ansøges der om at etablere nye tilbygninger til de mindste opdræt. Det er vurderet i ansøgningsmaterialet, at tilbygningerne ikke vil ændre på det landskabelige udtryk.

Inddragelse af offentligheden

Silkeborg Kommune skal godkende den ansøgte produktion i henhold til §12 i lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Dette indebærer en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Forud for udarbejdelsen af miljøgodkendelsen indkaldes hermed ideer, forslag og synspunkter til brug for det videre planlægningsarbejde.

Ansøgningen kan downloades herunder. Enhver, som anmoder om at få tilsendt udkast til godkendelse, når det foreligger, vil have mulighed for at kommentere dette, inden kommunen træffer afgørelse.

Du kan komme med dine bemærkninger og/eller anmodning om at få tilsendt udkast til godkendelse inden 21. november 2016 via knappen ”indsend svar” nederst på denne side.

Download materiale

Ansøgningsskema (pdf)

Transportveje (pdf)

Oversigtskort (pdf)