Arkiv - Ikke VVM-pligt for projekt om hævning af vandstand i Stenholt Mose

Silkeborg Kommune har afgjort at et projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose ikke er VVM-pligtigt. Du kan klage over afgørelsen. Klagefristen udløber den 15. juli 2015. Klagevejledning kan ses i afgørelsen.
Afgørelser på teknik og miljøområdet - ikon

Silkeborg Kommune har gennemført en VVM-screening og afgjort at et projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose ikke er VVM-pligtigt. Der skal derfor ikke udarbejdes en VVM-redegørelse og et kommuneplantillæg. 

Kontaktoplysninger

Hvis du vil vide mere eller har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Kirsten Hesselaa på 89 70 15 05 eller på mail kh@silkeborg.dk.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk

Der er også adgang til Klageportalen via www.borger.dk og www.virk.dk 

Klagen skal være modtaget i Klageportalen senest den 15. juli 2015.
Sidst opdateret