Beredskabsplaner

Beredskabsplanen er den samlede plan, der skal sikre en koordineret indsats i en ekstraordinær situation, Voldsomme situationer der involverer flere stabe eller afdelinger.

Vi anvender beredskabsplanen som et praktisk og funktionelt stykke værktøj, så vi kan yde en forsvarlig, præcis og hurtig indsats. Planen tager som udgangspunkt højde for de situationer/hændelser, der mere eller mindre uvarslet kan indtræffe i hverdagen, fx brande, trafikulykker, strømsvigt, sammenstyrtninger og miljøulykker m.v.

Planen beskriver også, hvordan vi omstiller det daglige beredskab til at håndtere mere omfattende situationer/hændelser, hvor et vist varsel er sandsynligt, fx snestorme, isvintre, orkaner, epidemier, forstyrrelser af forsyningssikkerheden, fødevaremangel og i værste tilfælde - krigshandlinger.

Beredskabsplanen er tænkt i tre niveauer:

  • Hovedplan med overordnende planer
  • Indsatsplaner for stabe og afdelinger
  • Detailplaner for de enkelte institutioner

Følg linket nedenfor og se Silkeborg Kommunes hjemmeside om Beredskabsplaner: 

Beredskabsplaner

Fold alle ud