Kompetenceudvikling af arbejdsmiljøorganisationen

For at sikre et højt fagligt niveau i arbejdsmiljøorganisationen er det vigtigt med kompetenceudvikling.
Kompetenceudvikling består dels af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse samt et krav om at arbejdsgiveren tilbyder arbejdsmiljøorganisationen kompetenceudvikling.

Fold alle ud