Skærmbriller

Hvis du har øjengener ved skærmarbejdet kan det skyldes en uhensigtsmæssigt indrettet skærmarbejdsplads og/eller dårlig belysning. Det kan også skyldes at du har brug for skærmbriller.

Arbejdstilsynets regler beskriver, at ansatte, der arbejder regelmæssigt ved en computerskærm, har ret til undersøgelse (dvs. en synstest) af øjne og syn. Som tommelfingerregel gælder at, når den enkelte medarbejder så godt som hver arbejdsdag arbejder ved en skærm i ca. to timer eller mere, betragtes arbejdet som værende regelmæssigt. Undersøgelsen skal foretages af en optiker eller en øjenlæge. Undersøgelsen betales af arbejdsgiveren.

Hvis undersøgelsen viser, at det er nødvendigt med briller til skærmarbejdet, skal arbejdsgiveren betale for briller, der er beregnet til det pågældende arbejde. Det gælder dog ikke, hvis den ansatte selv har briller eller kontaktlinser, der kan anvendes til skærm-arbejdet.

Fold alle ud

Skærmbriller - sådan gør vi

Hvis en medarbejder oplever øjengener ved skærmarbejdet kan det skyldes en uhensigtsmæssigt indrettet skærmarbejdsplads og/eller dårlig belysning. Det kan også skyldes at medarbejderen har brug for skærmbriller.

Denne side er rettet til dig som er arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøleder. Her kan du læse om proceduren vedr. skærmbriller, finde rekvisitioner og se hvem Silkeborg Kommune har indkøbsaftale med.

Skærmbriller - sådan gør vi... (pdf)