Årlig arbejdsmiljødrøftelse

Én gang om året, HovedMED, OmrådeMED og LokalMED drøfte arbejdsmiljøindsatsen. Det skal kunne dokumenteres hvad man har arbejdet med, blev målene nået, og hvad er planerne for det fremtidige arbejde.

Det er et krav i arbejdsmiljøloven, at der én gang årligt skal gennemføres en arbejdsmiljødrøftelse i arbejdsmiljøorganisationen. I Silkeborg Kommune gennemføres den årlige arbejdsmiljødrøftelse i både HovedMED, OmrådeMED og LokalMED.

Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er bl.a. at:

  • Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år
  • Fastlægge hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller (se MEDorganisationens årshjul). 
  • Fastlægge mål for det kommende års samarbejde, herunder indsatsområder 
  • Evaluering af det foregående års mål og delmål, herunder om målene er nået 
  • Sikre fortsat udvikling og forbedring af arbejdsmiljøet
  • Vurdere om lovgivning er tilfredsstillende efterlevet.

Det skal kunne dokumenteres skriftligt, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted.

Arbejdsmiljødrøftelse

Fold alle ud