Job- og personprofiler

Forskellige fagområder har forskellige krav til ledere
Personprofiler

Kravene til den enkelte leder kan naturligt nok variere betydeligt, alt efter ledelsesopgavens karakter, og hvordan den enkelte afdeling/stab helt konkret er organiseret.

Her kan du læse om ledelsesgrundlag samt job- og personprofiler for lederstillinger i nogle af kommunens afdelinger.

Job- og personprofil

Fold alle ud

Børn og Familie

Beskrivelse af den overordnede afdelingsledelse, samt ledelse af sektionen Dagtilbud, administrativ sektion og udviklingssektionen.

Præsentation af afdelingsledelsen i Børne- og Familieafdelingen (pdf)


Dagtilbud


Dagtilbud omfatter 15 kommunale daginstitutioner med ca. 50 enheder, dagplejen og fire selvejende daginstitutioner.

Job- og personprofiler for ledere i dagtilbud:

Job- og personprofil - institutionsledere (pdf)

Job- og personprofil - daglige ledere (pdf) 

Job og personprofil - pædagogiske ledere (pdf)

Læs mere om dagtilbud i Silkeborg Kommune

Skole

Der er 29 skoleledere i Silkeborg Kommune. Skoleområdet har et budget på ca. 850 mio. kr. og ca. 1.650 ansatte.

Grundlaget for skoleledelse i Silkeborg Kommune (pdf)

Job- og personprofiler for ledere i folkeskolen:

Job- og personprofil for områdeleder (pdf)

Job- og personprofil for skoleleder (pdf) 

Job og personprofil for mellemleder og pædagogisk leder (pdf)
 

Pædagogisk Udviklingssektion:

Funktionsbeskrivelse – sektionsleder Pædagogisk Udviklingssektion (pdf)

Pædagogisk Udviklingssektion – ansvar og opgaver (pdf)


Læs mere om "Styring og ansvar i skolen" og "Faglig udvikling i skolen"

Organisationsplan for Skoleafdelingen:

Organisationsplan Skoleafdelingen (pdf)

Sundhed og Omsorg

Sundheds- og Omsorgsafdelingen er delt i seks sektioner; Økonomi, It og Administration, Udvikling og Forebyggelse, Myndighed, Nære Sundhedstilbud, Hjemmepleje og Hjemmesygepleje samt Plejecentre. Afdelingen servicerer Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, og samarbejder desuden med en række private leverandører.

Her kan du læse om Sundheds- og Omsorgsafdelingens værdier og organisation. Du finder også en beskrivelse af leder- og medarbejderprofiler, som er formuleret for sikre tydelighed om ledernes og medarbejdernes opgaver og ansvar i forhold til ledelse og medledelse.

Læs mere i pjecen: Værdier og organisation - Sundhed og Omsorg (pdf)

Læs mere om Sundheds- og Omsorgsafdelingen i Silkeborg Kommune