Postlister

Her finder du lister over indgående post til Silkeborg Kommunes centrale administration i år.
Postlisterne ligger i pdf.

Læs mere om postlister

Fold alle ud

Hvilken post kommer på postlisterne?

Postlisterne indeholder al modtaget post, både digitalt, f.eks. e-mails, og fysisk post. 

Postlisterne indeholder ikke udgående post. De indeholder heller ikke kommunens interne post mellem afdelinger, skoler og institutioner. 

Kommunen sætter ikke post på postlisten, hvis kommunen på forhånd kan se, at kommunen ikke kan give (fuld) aktindsigt i posten eller den sag, posten hører til. Det gælder f.eks. dokumenter og sager med oplysninger om enkeltpersoners private og økonomiske forhold, virksomheders økonomiske og forretningsmæssige forhold, oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, oplysninger om helbredsmæssige, seksuelle eller strafbare forhold, væsentlige sociale problemer eller andre rent private forhold. 

Breve som ikke vedrører sagsbehandling - som f.eks. masseforsendelser fra ministerier til alle kommuner kommer heller ikke på postliste.

Hvad indeholder postlisten?

Postlisten er en pdf med følgende informationer om den indkomne post:

Dokumenttitel - en kort beskrivelse af, hvad dokumentet handler om 

Dokid - dokumentets nummer på sagen 

Afdeling - fortæller hvilken afdeling, der er ansvarlig for dokumentet 

SagsID - den sag dokumentet hører til 

Dokumentdato - den dato, hvor kommunen har modtaget dokumentet

Aktindsigt

Har du spørgsmål, eller ønsker du aktindsigt i et dokument fra postlisten, kan du kontakte Organisation og Personale eller den afdeling, der står som modtager af posten. 

Det er ikke sikkert, at du kan få aktindsigt i hele dokumentet eller den sag, dokumentet hører til, selvom det optræder på postlisten. Afdelingen foretager, ligesom ved andre anmodninger om aktindsigt, en konkret vurdering af, om anmodningen om aktindsigt kan imødekommes.

Læs mere om aktindsigt

Postlister 2017

Fold alle ud

Sidst opdateret