Legater og priser

Silkeborg Kommune administrerer tre forskellige typer legater: Uddannelseslegater, sociale legater og særlige legater. Vi uddeler desuden en række priser.

Du skal opfylde nogle betingelser for at kunne ansøge om de forskellige legater. Der er forskellige betingelser tilknyttet legaterne, og særlige legater kan ikke søges.

Uddannelseslegater

Sociale legater

Særlige legater (kan ikke søges)

Priser

Alle borgere kan indstille enkeltpersoner, foreninger eller institutioner, der opfylder en række krav for at deltage i udvælgelsen. Vi har følgende priser:

  • Frivilligprisen
  • Idrætslederprisen
  • Kulturprisen
  • Den kulturelle iværksætterpris
  • Sundhedsprisen
  • Arkitekturprisen (i ulige år)

Indstillingsperioderne varierer og bliver offentliggjort på hjemmesiden under de relevante emnesider og Silkeborg Kommunes informationsside i Ekstra-Posten.

Læs mere om Silkeborg Kommunes priser

Sidst opdateret