Forlig om overenskomst for alle ansatte i kommunerne

Store bededag blev der i Forligsinstitutionen indgået overenskomstforlig på hele det kommunale område. Det betyder, at de ansatte i Silkeborg Kommune ikke bliver omfattet af konflikt.
Strejke

Overenskomstforliget betyder, at de ansatte får lønstigninger og andre forbedringer, der svarer til i alt 8,1 procent over de kommende tre år. Forliget omfatter også lærernes arbejdstid og tryghed omkring spisepausen.

Se flere informationer om forliget på KL's hjemmeside.

Sidst opdateret