Renovering af Kjellerup skole

Kjellerup Skole kan se frem til at få en gennemgående renovering inden for de kommende fire år.

Kjellerup Skole kan se frem til at få en gennemgående renovering inden for de kommende fire år.
Målet er at skabe en bedre klimaskærm og der igennem skabe et bedre arbejdsmiljø. Men renoveringen skal også være med til at udvikle det pædagogiske læringsmiljø på skolen. Planen er, at der bliver bygget en ny bygning til erstatning for bygning C, som er den der trænger mest til en overhaling.
Der er i perioden 2016 – 2020 afsat 54 mio. kr. fordelt med 0,5 mio. kr. i 2016, 3,5 mio.
kr. i 2017, 23 mio. kr. i 2018, 24 mio. kr. i 2019 og endelig 3 mio. kr. i 2020.
Den omfattende modernisering og nedrivningen af bygning C giver en række logistiske udfordringer, og der arbejdes derfor fortsat på en nærmere afklaring omkring genhusning og herunder de økonomiske forhold.
Sidst opdateret