Nu bygger vi snart på Bindslev Plads

Ved skolestart i 2017 åbner Campus Bindslevs Plads. Kreativt læringsmiljø med tilhørende udearealer og en parkeringskælder.
Campus Bindslev Plads - visualisering

Vi har netop sendt dette brev ud til beboerne omkring Bindslevs Plads.

Kære nabo til Bindslevs Plads

Ved skolestart i 2017 åbner Campus Bindslevs Plads. Det betyder, at du bliver nabo til et nyt kreativt læringsmiljø på ca. 1450 kvm2 med tilhørende udearealer, men også til en helt ny parkeringskælder. Det bliver til i et samarbejde mellem Silkeborg Kommune og syv selvstændige institutioner inden for læring, kultur og kreativitet.

For at få plads til Campus Bindslevs Plads skal vi have bilerne ned under jorden. Derfor bygger vi først en parkeringskælder i to etager med 174 pladser - lige under de nuværende parkeringspladser. Parkeringskælderen tager vi hul på sidst i november, og den forventes at være klar til brug omtrent et år senere. Når den er så godt som færdig, går vi i gang med næste etape, som er selve campus-bygningen.

Vi støver og støjer, og så bliver det godt igen

Byggeriet vil i hele perioden påvirke veje, bebyggelse og færden omkring Bindslevs Plads. Det vil støve og støje, og du vil møde adskillige lastbiler, som først skal ud med jord og senere skal ind med materialer. Vi håber, du vil tage godt imod de arbejdende mennesker på pladsen, selvom de måske nok er til besvær. Vi gør, hvad vi kan for at mindske generne mest muligt, og så lover vi, at du efterfølgende får en fantastisk spændende nabo i Campus Bindslev Plads.

Campus Bindslev Plads - visualisering
Her ser du den kommende Campus Bindslevs Plads og
nedkørslen til parkeringskælderen.

Sådan bliver byggeprocessen – i grove træk

Nedenstående tider er vejledende og kan derfor afvige.
1. Bindslevs Plads ryddes for asfalt, træer og lamper mm. (fra sidst i november 2015)
2. Der spunses (jernplader presses i jorden for at sikre mod skred). (fra december 2015)
3. Der graves ud til parkeringskælderen. (fra februar 2016)
4. Parkeringskælderens ”skelet” bygges. (bund, vægge, søjler og låg). (Fra midt marts 2016)
5. Campus-bygningens råhus bygges. (fundament, søjler, vægge, tag mm.) (Fra aug. 2016)
6. Når råhuset til campus-bygningen er klar, kan parkeringskælderen tages i brug, mens der arbejdes videre på fx strøm, facade, maling, indretning varme og ventilation i campus-bygningen. Parkeringskælderen forventes klar til november 2016.
7. Campus bygningen er færdig og klar til brug. (juli 2017)

Her kan du finde info:

Vi sender dig et opfølgende brev om processen til foråret, og ellers kan du allerede nu finde informationer på kommunens hjemmeside http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Her-bygger-vi eller på Campus Bindslevs hjemmeside http://campusbindslevsplads.dk/
Snart vil der også være info at finde på biblioteket og på infotavlerne som kommer op.
Har du spørgsmål, som ikke besvares på hjemmesiderne, er du meget velkommen til at kontakte ingeniør og projektleder Carina Nørlund på cna@silkeborg.dk eller på tlf. 89 70 15 46


Campus Bindslevs Plads - Parkeringskælder
Parkeringskælderen forventes klar til november 2016. På næste side kan du læse, hvor du kan parkere i mellemtiden.

Parkering i byggeperioden

De bedste pladser i byen skal ikke bruges til parkering. Derfor flytter vi parkeringspladserne på Bindslevs Plads ned under jorden, så vi i stedet kan bruge pladsen til et nyt kreativt læringsmiljø. Til bilerne bygger vi i stedet en parkeringskælder i to etager med 174 pladser, som kommer til at ligge under Campus Bindslevs Plads. Parkeringskælderen forventes klar til brug i november 2016. I mellemtiden kan du parkere følgende steder:

Estrups gård:

Estrups Gård bliver til betalingsparkering i byggeperioden. Har du p-kort til Bindslevs Plads, så gælder det også der. Ellers benytter du blot de opsatte betalingsautomater.

Ved banen:

Du kan parkere gratis på vores midlertidige parkeringsplads på Drewsensvej 11 – lige over for Grønnegade. (DSB areal). Parkeringsarealet vil fungere i anlægsperioden indtil parkeringskælderen er klar.

Der vil være skilte med informationer ved begge parkeringspladser.

Bindslevs Plads - midlertidig parkering
Det røde felt markerer Bindslevs Plads. De blå felter markerer Estrups Gård og DSB-arealet.

Sidst opdateret