Ny hal i Gødvad

Forberedelsen af en ekstra sportshal i Gødvad starter nu. Byrådet har afsat penge til projektering – og i alt er der afsat otte mill. kr. over de næste par år til at bygge hallen. Hal 2 kommer til at ligge umiddelbart i nærheden af den eksisterende hal ved Dybkærcenteret.
Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Silkeborg Kommune, Gødvad Lokalråd, Gødvad GIF, samt fra Gødvadskolen og Dybkærskolen.

Forberedelsen af en ekstra sportshal i Gødvad starter nu. Byrådet har afsat penge til projektering – og i alt er der afsat otte mill. kr. over de næste par år til at bygge hallen. Hal 2 kommer til at ligge umiddelbart i nærheden af den eksisterende hal ved Dybkærcenteret.

Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Silkeborg Kommune, Gødvad Lokalråd, Gødvad GIF, samt fra Gødvadskolen og Dybkærskolen.

Sidst opdateret