Silkeborg Kommune blandt de mest effektivt drevne kommuner i Danmark

Nye nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at Silkeborg Kommune er blandt de mest effektivt drevne kommuner i Danmark. Nøgletallene sammenligner alle danske kommuners forbrug af personale til administration og ledelse.
Rådhuset i Silkeborg. - Vi har gennem de senere år været gennem store og nødvendige effektiviseringer, og vi arbejder i dag med et meget stramt budget, som er i balance, og som hele byrådet står bag. Resultatet er, at vi i dag har styr på økonomien, driver en effektiv kommune, og at vi trods et stramt budget også har plads til udvikling, siger borgmester Hanne Bæk Olsen.

Tallene viser, at Silkeborg Kommune bruger 14 årsværk pr. 1.000 indbyggere til administration og ledelse. Gennemsnittet for alle danske kommuner er 15,4 årsværk. Lå Silkeborg Kommune på landsgennemsnittet, skulle der have været 124 flere ansatte til administration og ledelse.

Silkeborg Kommune har især langt færre centrale ledere end gennemsnittet af kommuner i Danmark; kun 1/3 af landsgennemsnittet for alle kommuner. Kommunen har kun 0,2 centrale ledere pr. 1.000 borgere mod 0,6 på landsplan. Silkeborg ligger her markant under store nabokommuner som Horsens, Herning, Viborg og Randers.

Også når det gælder decentrale ledere, ligger Silkeborg Kommune lavere med 3,7 ledere pr. 1.000 indbyggere mod 4,2 på landsplan.Omvendt har Silkeborg Kommune prioriteret flere årsværk pr. 1.000 borgere til
direkte borgerkontakt i fx jobcenteret, borgerservice og til visitationer på velfærdsområderne samt til myndighedsbehandling end gennemsnittet af kommuner i Danmark.

Samlet set ligger Silkeborg Kommune blandt de mest effektivt drevne kommuner i Danmark.Nogle af nøgletallene kan ses på www.noegletal.dk. Tallene er opgjort i december 2012.
Sidst opdateret