Mere velfærd med smartere løsninger

I 2014 har vi løst flere opgaver på nye og smartere måder. Det skaber mere velfærd inden for de samme rammer. Med Digital Post sparer både borgere og kommunen portoen og papiret, vi skifter til LED-belysning, der er langt billigere i drift og forældre kan klare betalingen for frugtordningen hjemmefra på vores nye webshop. Læs mere om de forskellige initiativer, der skaber mere velfærd.
En ny måde at tænke service

Digital Post for alle over 15 år

Fold alle ud

Læs mere om digital postkasse

Det offentlige bliver mere digitalt

Fra 1. november 2014 fik alle borgere, der ikke er fritaget, en digital postkasse. Digital Post skal være med til at give en mere tidssvarende og moderne offentlig service, der passer til, at danskerne allerede i høj grad er digitale. Derudover sparer Digital Post både borgerne og kommunen for udgifter til porto, papir og håndtering af papirer. 

Vi skal hjælpe hinanden med Digital Post

Telefon-hotline hjælper midtjyske borgere med Digital Post

Flere unge skal tilmelde sig Digital Post 

Læs mere om Digital Post

Kejlstruplund Rusmiddelcenter flytter under samme tag

Fold alle ud

Mindre energispild med LED-belysning

Fold alle ud

Vi afprøver den nyeste velfærdsteknologi i forsøgsbolig

Fold alle ud

Læs mere om forsøgsboligen

Ældre dame ved håndvask

I forbindelse med at Silkeborg Kommune skal bygge det nye Marienlund Plejecenter har vi opført en forsøgsbolig.

I forsøgsboligen har vi afprøvet nye løsninger inden for byggeteknik og velfærdsteknologi. På den måde er vi blevet klogere på, hvordan vi skaber hjemlige og fleksible boliger, der skaber de bedste rammer for rehabilitering og et godt liv for både ældre og handicappede borgere. 

I 2014 besøgte en delegation fra Kina forsøgsboligen for at blive opdateret på den nyeste viden inden for velfærdsteknologi. 

Rejser 7000 km for ældrepleje

Se Marienlund forsøgsbolig


Vi styrker aktivt medborgerskab

Fold alle ud

Plejecentre styrker kommunikationen med borgere

Fold alle ud

Silkeborg Kommune får egen webshop

Fold alle ud

Sidst opdateret