Retninger og indsatser

Her kan du læse om de politikker og strategier, der er vedtaget i 2014 og som har betydning for de tilbud, borgerne og virksomhederne møder.
Tal og billeder

Erhvervsstrategi 2014-2018 vedtaget

Fold alle ud

Læs mere om den nye erhvervsstrategi

Silkeborg Motorvejen 

Det skal være endnu bedre at drive virksomhed i Silkeborg. Derfor har Silkeborg Kommune sammen med mere end 100 virksomheder lavet erhvervsstrategien "Sådan udvikler vi os". Her på siden kan du bl.a. læse mere om erhvervsstrategiens to fokusområder: "Et godt erhvervsklima" og "Stærke virksomheder"

Læs mere om erhvervsstrategien

Udviklingsstrategi 2028 vedtaget

Fold alle ud

Læs mere om udviklingsstrategien

Illustration til side på hjemmeside og boks på forsiden.  

Ambitionen i Udviklingsstrategi 2028 er klar: Vi skal være en vinder i konkurrencen om flere borgere, arbejdspladser og fortsat udvikling.

Det bliver vi, hvis vi alle arbejder sammen for at gøre Silkeborg Kommune til et dynamisk fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder – et sted hvor der sker noget helt særligt.

En strategi er dog ikke nok i sig selv – handling og synlige resultater er alt. Derfor har Udviklingsstrategi 2028 også en handleplan med i alt 36 projekter, som skal realiseres gennem samskabelse og relationer mellem mennesker, der kan og vil.

Læs Udviklingsstrategi 2028

Strategi og indsats på kontrolområdet vedtaget

Fold alle ud

Læs mere om kontrolstrategien

Vi tager afsæt i Byrådets vision om, at sikre økonomisk robusthed og effektiv drift. I forlængelse heraf er det naturligt, at udbetaling af sociale ydelser, fungerer indenfor den ramme, som Job og Borgerservice afdelingens strategiplan sætter, nemlig at:

  • tillid skaber aktive borgere
  • sammenhæng giver god kvalitet
  • klar og åben kommunikation giver forståelse

Læs Strategi og indsats på kontrolområdet

Hygiejnepolitik vedtaget

Fold alle ud

Læs mere om hygiejnepolitikken

Hygiejnepolitik 

Med hygiejnepolitikken ønsker vi i Silkeborg Kommune at sikre en fælles tilgang til arbejdet med hygiejne på tværs af faggrupper og afdelinger.

I politikken finder du en række fastsatte mål, som skal hjælpe os til, at vi i kommunen arbejder mod et fælles mål - både når vi arbejder sammen men også, når vi arbejder hver for sig.

Læs hygiejnepolitikken

Sidst opdateret