Planer og strategier

Her kan du læse om de planer og strategier, der er vedtaget i 2015 og som har betydning for de tilbud, borgerne og virksomhederne møder
Årsberetning

Byrådet har godkendt iværksætterstrategien

Fold alle ud

Erhvervsstrategien skal udleves vha. handleplan

Fold alle ud

Strategi for det gode liv

Fold alle ud

Handicappolitikken sætter de overordnede og forpligtende rammer for området

Fold alle ud

Silkeborg Kommune har lavet ny affaldsplan

Fold alle ud

Beskæftigelsespolitikken skal understøtte vækst i beskæftigelsen i kommunen

Fold alle ud

Ejendomsstrategien skal vise nye muligheder for kommunens bygninger

Fold alle ud

Vandhandleplanen sætter praksis på Vandplanen

Fold alle ud

Byrådet godkendte i 2015 Sundhedsplanen for 2015-18

Fold alle ud

Læs mere om Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis i perioden 2015-2018. Sundhedsaftalens formål er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, der går på tværs af hospitaler, almen praksis og kommune.

Læs mere om Sundhedsaftalen  (du skal scrolle to sider ned i pdf´en for at finde aftalen)

Sidst opdateret