Befolkningsprognoser

Silkeborg Kommune har i marts 2017 udarbejdet en ny befolkningsprognose, der giver et overblik over udviklingen i det forventede indbyggertal i Silkeborg Kommune i årene frem til 2030.
Befolkningsprognose

Befolkningsprognosen er udarbejdet på grundlag af boligprogrammet 2017-2029, der bygger på en vurdering af rest-rummelighed og byudviklingsmuligheder i kommunens planområder set i forhold til en forventet udbygningstakt. Endvidere tager prognosen udgangspunkt i historiske befolknings- og boligtal for de seneste 13 år.

Sideløbende med udarbejdelsen af befolkningsprognosen er der på baggrund af dennes fremskrivninger af indbyggertallet lavet en elevtalsprognose for samtlige kommunens skoler. Denne prognose beskriver udviklingen i det forventede antal skolesøgende børn på de forskellige skoler.

Både befolkningsprognosen og elevtalsprognosen er udarbejdet i et samarbejde mellem COWI og Silkeborg Kommune.

De samlede rapporter kan hentes på følgende links: 

Befolkningsprognose for Silkeborg Kommune 2017-2030 (pdf)

Elevtalsprognose for Silkeborg Kommune 2016/17-2029/30 (pdf) 

 

Sidst opdateret