Styringsmodel

Her følger en kort beskrivelse af Silkeborg Kommunes styringsmodel. Nederst findes links til den samlede styringsmodel.
Hinge Bro ved solopgang.

Baggrund

For alle organisationer er styring et nøgleord. For uden styring er der ingen i organisationen der med sikkerhed ved, hvilken retning de skal gå, og der vil være stor sandsynlighed for en organisation, der bevæger sig i flere retninger.

Styringsmodellen er Silkeborg Kommunes politiske styringsmodel, som sætter en fælles ramme for organisationen. Gennem dialog og med fokus på kvalitet, resultater og effekter på alle niveauer i organisationen bidrager styringsmodellen til, at koncernperspektivet er i fokus i prioriteringen af ressourcer, og at alle bevæger sig i retning af, at nå de overordnede politiske mål.

Målet med styringsmodellen

Målet med styringsmodellen er

  • at skabe sammenhæng mellem de overordnede politiske mål og de indsatser som iværksættes i kommunens institutioner.
  • at skabe sammenhæng mellem mål, serviceniveau og økonomi.
  • at have fokus på resultater og effekter og løbende kvalitetsudvikling

Styringsmodellens bærende principper

Sammen med kommunens fire grundlæggende værdier samt de nationale og lokale udfordringer er styringsmodellens bærende principper defineret som: dialog, kvalitet, dynamik, sammenhæng, effektivitet og enkelthed.

Aftalestyring

Aftaler på forskellige niveauer i organisationen skal skabe sammenhæng mellem de overordnede politiske mål og de indsatser, som iværksættes i institutionerne. I modellen arbejdes med aftalestyring på tre niveauer.

  • Oplæg til målaftale - indgås mellem Byråd og fagudvalgene
  • Bevillingsaftaler - indgås mellem fagudvalg og afdelingschefen
  • Institutionsaftaler - indgås mellem afdelingschef og institutionsleder/budgetansvarlig leder 

 

  • Mål, indsatser og handlinger fastlægges på alle niveauer.
  • Mål fra et overordnet politisk niveau falder ned til de organisatoriske enheder, som målet vedrører.

Aftalerne skal ligeledes understøtte et vedvarende fokus på resultater og effekter og løbende kvalitetsudvikling i den kommunale opgaveløsning.

Årets gang

Styringsmodellen sætter en ramme for, hvorledes der hen over året arbejdes med mål og budget på alle niveauer i organisationen.

Silkeborg Kommunes Styringsmodel (pdf)

Sidst opdateret