Retning og indsatser

Her kan du læse om en række af de retninger og indsatser, der har præget Silkeborg Kommune i 2013. Du kan blandt andet læse om politikker og strategier, der har betydning for de tilbud, borgerne møder.
Luftfoto af Silkeborg

Ny socialpolitik

Fold alle ud

Kommuneplan 2013-2025

Fold alle ud

Beredskabsplan

Fold alle ud

Lokale partnerskaber i skole og dagtilbud

Fold alle ud

Læs mere om lokale partnerskaber

Skoleafdelingen og Børne- og Familieafdelingen arbejder på at etablere partnerskaber omkring 0-18 års-området i kommunen for at udnytte muligheder og imødekomme potentielle udfordringer, vi møder i et stadigt mere digitaliseret samfund. Med de lokale daginstitutioner og skoler som omdrejningspunkt skabes nye innovative løsninger i et dynamisk samspil med private virksomheder og national og international forskning

Læs mere om prototyperne

IT-strategi for børn og unge fra 0-18 år

Fold alle ud

Læs mere om IT-strategi 0-18 år

Silkeborg Kommunes it-strategi for 0-18 års området gælder indtil 2018. Kernen er, at børn og unge skal opleve, at de har de nødvendige kompetencer og den nødvendige viden, der gør dem i stand til at begå sig i en globaliseret og digital verden.

Læs IT-strategien 0-18 år

Klimapolitik og klimaplan

Fold alle ud

Sidst opdateret