Politikker, planer og strategier

Få et overblik over Silkeborg Kommunes politikker, strategier og planer

Oversigten er opdelt i emner

Fold alle ud

Sundhed og omsorg (sundhedsfremme og ældrepleje)

Sundheds- og ældrepolitik 

Sundhedsfremme og forebyggelsespolitik

Silkeborg Kommunes værdighedspolitik 2016-2017 - Sammen om det gode liv

Redegørelse for anvendelse af værdighedsmilliarden 2018

Redegørelse for anvendelse af værdighedsmilliarden 2017 

Redegørelse for anvendelse af værdighedsmilliarden 2016

Politikken om Det gode hverdagsliv på plejecenter

Plejeboligplan på ældreområdet

Politikken om Det Gode Samarbejde

Klippekortsordning i hjemmeplejen

Sidst opdateret