Lokalplaner

En lokalplan beskriver, hvordan et område må bruges.
Udvidelse af erhvervsområdet ved Hårup og motorvejen

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaner fortæller blandt andet, hvor bygninger må placeres, og hvor store de må være. Og hvor veje og stier må ligge.

Lokalplan skal medvirke til, at et område anvendes på en måde, som tager hensyn til omgivelserne.

Lokalplanen hindrer ikke hidtidig lovlig anvendelse af bygninger og arealer.

Bæredygtighed i lokalplaner

I forbindelse med en lokalplan, skal du redegøre for projektets bæredygtighed. Redegørelsen tager udgangspunkt i de emner, som findes i Silkeborg Kommunes bæredygtighedsværktøj. Se boksen til højre.

Redegørelsen kan med fordel indsendes sammen med ansøgningsskemaet for lokalplanen, og vil indgå i dialogen omkring projektet samt i den politiske behandling af lokalplanen.

Se lokalplaner for Silkeborg kommune

Søg om at komme i gang med en ny lokalplan

Redegørelse for bæredygtighed, hvis du laver lokalplan

 

Sidst opdateret