Forretningsstrategisk samarbejde mellem Silkeborg og Viborg Kommuner

Kommunerne har indledt et forretningsstrategiske samarbejde med afsæt i it- og digitalisering. Målet er at modernisere forretningsprocesserne og skabe grobund for effektivisering, vækst og stærke løsninger.
Grafik, der viser de vigtigste grunde til at indlede et forretningsstrategisk samarbejde mellem Viborg og Silkeborg Kommune.

Silkeborg og Viborg deler en ambitiøs vision om at skabe resultater og stærke løsninger på it- og digitaliseringsområdet. Løsninger og resultater, der gør en afgørende forskel for borgere, erhvervsliv og medarbejdere. Vi tror på, at en tæt relation mellem to kommuners it- og digitaliseringsindsats øger muligheden for succes og ruster os til en digital fremtid, som udvikler sig i rivende hast.

Sammen er vi stærkere

Med samarbejdet står vi stærkere, når vi har flere kompetencer, erfaringer og viden til rådighed. Det skal sikre højere kvalitet og stærkere implementeringskraft i digitale løsninger. Og det styrker muligheden for at løse hverdagens komplekse problemstillinger og realisere gevinster.

Ambitiøs vision

Sammen ønsker vi at ”gå et skridt længere”. Vi vil afsøge nye muligheder og udfordre eksisterende forhold – både i og uden for vores organisationer. Samarbejdet skaber et unikt afsæt for at påvirke strategiske beslutninger og it-investeringer, som vil øges i årene fremover.

En attraktiv arbejdsplads
Vi vil være kendt for at være en attraktiv it-arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder de skarpeste talenter. Vi går efter stærkt fællesskab præget af samarbejde, holdånd og dialog. En arbejdsplads, hvor forskelligheder udnyttes positivt og gør det muligt at forfølge innovative løsninger af høj kvalitet.

Læs mere om hvorfor vi har indgået et forretningsstrategisk samarbejde.

Fakta om det forretningsstrategiske samarbejde

  • Samarbejdet tager udgangspunkt i digitaliserings- og it-indsatsen i de to kommuner. 
  • Samarbejdet er indtil videre aftalebaseret. Den fremtidige organisering af digitaliserings- og it-indsatsen undersøges aktuelt.
  • Der afholdes årligt fælles møder mellem de to direktioner og mellem strategisk lederforum/koncernledelsen.
  • Der holdes regelmæssige møder mellem it- og digitaliseringschefer og afdelingsleder/teamledere.
Konkrete resultater
  • Fælles digitaliseringsstrategi besluttet – og koordinerede handleplaner på vej (link til strategien)
  • Aftalt over tid at harmonisere 17 vigtige it-systemer i de to kommuner gennem fælles udbudsplan
  • Konkret samarbejde om udbud af omsorgssystem (sundhed- og omsorg) og læringsplatform (skoler).
  • Planlagt samarbejde om implementering af fælles nationale systemer (monopolbrud)
Kontakt

It- og digitaliseringschef Henrik Willumsen, Silkeborg Kommune, hw@silkeborg.dk, tlf. 89 70 15 51 / mobil 21 70 99 51

It- og digitaliseringschef Erik Sørensen, Viborg Kommune, es@viborg.dk, tlf. 87 87 41 50 / mobil 21 70 39 20
Sidst opdateret