Grundfortælling om forretningsstrategisk samarbejde med Viborg Kommune

I det følgende kan du læse grundfortællingen om Silkeborg og Viborgs forretningsstrategiske med udgangspunkt i digitalisering og it. Det vil sige de vigtigste grunde til, at vi har valgt at arbejde sammen. Fortællingen er delt op i temaer, der giver et hurtigt overblik over de bevæggrunde, der ligger bag samarbejdet.
Grafik, der viser de vigtigste grunde til at indlede et forretningsstrategisk samarbejde mellem Viborg og Silkeborg Kommune.

Hvorfor går vi ind i et forretningsstrategisk samarbejde?


Sammen er vi stærkere

Flere fagligheder og relationer skaber ny viden og nye muligheder. Med samarbejdet skaber vi en ramme for stærke relationer og bedre løsninger. Begge organisationer vil opleve at få et større netværk med mere viden, flere ideer og flere erfaringer at trække på. Det skaber bedre mulighed for at løse de komplekse og udfordrende problemstillinger, som begge kommuner oplever hver eneste dag. 

En ambitiøs vision 

Viborg og Silkeborg kommuner deler visionen om at gå et skridt længere end nødvendigt. Vi vil prøve grænser af og have mod til at gøre noget andet end vi plejer, så vi sammen skaber bedre løsninger og positive forandringer. At dele en ambitiøs vision skaber energi, synergi og udvikling, som både ansatte, borgere og erhvervsliv kommer til at nyde godt af. 

Vi får større implementeringskraft

Kravene om offentlig digitalisering vokser. Med samarbejdet får vi bedre mulighed for at implementere løsninger og realisere gevinster, fordi vi kan arbejde på tværs af organisationerne. Og det giver os et unikt afsæt for at påvirke strategiske beslutninger og it-investeringer, som vil øges i årene fremover.

Vi har valgt hinanden

Viborg og Silkeborg opfatter hinanden som attraktive og ligeværdige. Det giver en god dynamik, som tvinger os til at finde løsninger, der passer til begge parter. Et samarbejde mellem to kommuner, frem for flere, sikrer samtidig, at beslutningsprocessen ikke bliver for tung. 

En attraktiv arbejdsplads 

Vi vil være kendt for at være en attraktiv it-arbejdsplads, der tiltrækker og fastholder de skarpeste talenter. Gennem samarbejdet skaber vi en arbejdsplads med højt til loftet, gode muligheder for personlig udvikling og masser af spændende opgaver. Det er med til at sikre, at vi fortsat bliver oplevet som en attraktiv samarbejdspartner.

Mod til at udnytte forskelligheder

Vi ønsker at skabe de bedste vilkår for innovative løsninger af høj kvalitet. Derfor har vi mod til at udnytte forskellighederne i de to kommuner, så vi kommer ud af vores vanetænkning og bliver i stand til at skabe bedre løsninger. 

Nu er det rigtige tidspunkt

Det forretningsstrategiske samarbejde er drevet af både nysgerrighed, ambitioner og ønsket om rettidighed. I det kommunale landskab arbejdes der i stigende grad med at afsøge fælleskommunale muligheder for at sikre robusthed, implementeringskraft og resultater. Den timing og udvikling ønsker vi at være en del af.

Sådan arbejder vi


Relationer skaber udvikling

Stærke relationer skaber grundlag for udvikling – for den enkelte og for forretningen. Derfor arbejder vi fra start med at knytte bånd på tværs. Det giver et stærkt afsæt for at sætte initiativer i værk, der kan understøtte den udvikling, vi ønsker at være en del af. Vi vil vise, at få kan sætte noget i gang, som kan brede sig og hjælpe mange. 

Vi lykkes sammen

Et stærkt fællesskab giver et godt samarbejde. Derfor vil vi gøre en aktiv indsats for at skabe holdånd og fejre succeserne. Engagement og god dialog på tværs er nøgleord i vores indsats. Vi vil være en arbejdsplads med gejst og glæde som motor og hvor vi gør en positiv forskel hver dag. 

Indsatser, der giver mening

Vi starter med de indsatser, der giver mening. Det er ikke alle systemer, der skal harmoniseres med det samme. Vi skalerer projekterne i takt med succesen og i samarbejde med forretningen.

Vil du vide mere om det forretningsstrategiske samarbejde?

It- og digitaliseringschef Henrik Willumsen, Silkeborg Kommune, hw@silkeborg.dk, tlf. 89 70 15 51 / mobil 21 70 99 51

It- og digitaliseringschef Erik Sørensen, Viborg Kommune, es@viborg.dk, tlf. 87 87 41 50 / mobil 21 70 39 20

Sidst opdateret