Silkeborg Kommune er klimakommune

Silkeborg Kommune har indgået aftale med Dansk Naturfredningsforening om, at kommunen er klimakommune. Kommunen skal reducere sit CO2-udslip med 2% om året.
ans6

Aftalen blev indgået i 2009, og betød, at den samlede CO2-udledning skulle være reduceret med 1.370 tons CO2 fra 2008 til 2012. Silkeborg Kommune har forlænget aftalen med Danmarks Naturfredningsforening i yderligere tre år frem til 2015. Det betyder, at Silkeborg Kommune forpligter sig til at nedbringe CO2-udledningen med 2 % om året fra 2013-2015.

I aftalens første fem år er det lykkedes at reducere udledningen med 9,5 %, det svarer til 1.677 ton co2 – eller mere en kommunens samlede co2-udledning til drift af alle daginstitutioner.

Allerede med udgangen af 2014 har kommunen nået målet for aftalen med en samlet udledning på 14.861 ton. Det er 417 tons under målet for 2015.

klimakommune baseline
 

I 2013-2017 investerer kommunen 112 mio. kr. i solceller, energispareprojekter i de kommunale bygninger, samt LED-teknologi til vejbelysning. Samlet set vil investeringerne reducere kommunens udledning af CO2 med helt op til 2500 ton årligt.

Aftalen omfatter Silkeborg Kommune som virksomhed og ikke som geografisk område. CO2-udledningen stammer fra kommunens drift af ejendomme, idrætsanlæg, tekniske anlæg og til transport.
Sidst opdateret