Udviklingsstrategi 2028: Fremtidens Silkeborg

Byrådet har vedtaget Udviklingsstrategi 2028. Se strategien og dens 36 konkrete handlinger her.
Illustration til side på hjemmeside og boks på forsiden. Ambitionen i Udviklingsstrategi 2028 er klar: Vi skal være en vinder i konkurrencen om flere borgere, arbejdspladser og fortsat udvikling.

Det bliver vi, hvis vi alle arbejder sammen for at gøre Silkeborg Kommune til et dynamisk fællesskab med unikke udfoldelsesmuligheder – et sted hvor der sker noget helt særligt.

En strategi er ikke noget i sig selv – handling og synlige resultater er alt. Derfor har Udviklingsstrategi 2028 også en handleplan med i alt 36 projekter, som skal realiseres gennem samskabelse og relationer mellem mennesker, der kan og vil.

Læs Udviklingsstrategi 2028

(Oplever du problemer med at se pdf'en kan du downloade den eller åbne den i en anden browser end Internet Explorer)


Fortæl i kommentarfeltet hvad du mener om Udviklingsstrategien. Og sig endelig til hvis du har fundet noget i strategien, som du vil være med til at realisere eller hvis du har nye forslag til hvordan vi sammen gør fremtidens Silkeborg Kommune endnu bedre.

 

7 + 7
Kommentar 28
Et af kommunens store problemer er trafikafvikling grundet de mange naturlige begrænsninger i form af søer og skove. Og som byen udvikler sig nu, forudser jeg stadigt værre trafikalt kaos i og med at al kørende trafik forsøges ledet ind til midtbyen med dens stadig flere P-pladser. Det kan ikke andet end gå galt. Jeg efterlyser derfor nogle politikere, der tænker ud af boksen med alternative trafikplaner. Mit eget forslag er sikkert ikke 100% gennemførligt men kan måske inspirere til anderledes trafikafvikling:
For at begrænse kaos i midtbyen anlægger man ved de større indfaldsveje P-pladser/-huse hvor de, der skal til midtbyen parkerer og derfra tager en shuttle bus ind til centrum. Disse skal selvfølgelig gå med 10-15 minutters interval og være gratis for de, der regelmæssigt benytter dem. Istedet sættes prisen for parkering i midtbyen op til et niveau, der vil få bilisterne til at benytte sig af dette shuttle-tilbud. Venlig hilsen
Preben Bach
Kommentar 27
Skabe et mere dynamisk miljø i byen midte, hvor gågaderne og torvet brydes op i "etager" så, der skabes opholdsområder, hvor der er både grønt og kultur.

Genskabe et mere aktivt kunstmiljø i byen, så det gennem dem kan opstå events, happenings og andet i byen rum.

Indgå et samarbejde med Galleri Moderne om at skabe lyskunst, så der er noget at se og opleve om aftenen.

Drewsen bygge byen med lige liner, men i dag, ved vi at det kan være med til at skabe døde områder i byen. Der skal en grundlæggende visuel omstrukturering af byens dynamik til at skabe liv.

Sidst men ikke mindst, hvis man slukker for lyset i en by, så skræmmer man den kreative klasse væk. Det er ligeledes et signal om en fattig kommune.
Anonym
Kommentar 26
Cykelbyen Silkeborg skal have sit eget legeområde til mtb, løbehjul, bmx, rulleskøjter, skateboard. Mange større byer i udlandet har fået en pumptrack, og det kan vi sagtens finde plads til og penge til her i byen. Se linket: http://vimeo.com/95581654
Peter Horup
Kommentar 25
Vi har så meget skøn natur, som vi endnu mere kan bruge til fremme af trivsel og skabe
dynamisk fællesskaber.
Jeg savner et mødested i Midtbyen for alle aldre - en grøn plads, legeplads og mødested, både indendørs og udendørs.
Området udenfor den kreative skole kunne bruges til at elever og andre kan øve, lege og performe. Der hvor der nu er en tom plads mellem TH Langs skole og den kreative skole. Den plads kan fornys, med planter, græs og bænke, uden at det koster en herregård. Ved at indkalde til visions møde for denne plads, kan der findes folk der vil bidrage til at skabe en oase i midtbyen.
Tror, der er brug for fællesmødesteder i mindre byer og i bydelene i Silkeborg, hvor livet kan foldes ud og fællesskabet blomstre. Måske ved at kombinere plejehjem, daginstitutioner og aktivitetshuse med liv, udendørs dyrkning, musik og kreative værksteder m.m.
Naturen skal bruges mere til det den kan. Skabe rum for bevægelse og væren. Der skabes mødesteder i naturen med naturnære cafeer og rum til at være.
Forløb for stress ramte i naturen, hvor de finder ro og støtte til at finde deres vej.
Skovhaver etableres med salg for øje, for at skabe lokal produktion og gode naturnære arbejdspladser.

Vi har så meget natur og er så mange spændende mennesker, som vi kan drage nytte af.
Marlene Lyck Ankersen
Kommentar 24
Silkeborg den ultimative cykelby.

Udover de mange fantastiske ting, der allerede findes i Silkeborg, er mit forslag at Silkeborg beslutter sig for at være den ultimative cykelby, i Danmark, Norden, Europa, …..

Der kunne være mange sjove ideer og praktiske forslag som kunne sætte Silkeborg på kurs mod den ultimative cykelby.

• Bike-in cykelparkering under torvet, når der etableres parkeringskælder.

• Gratis pendler parkering ved motorvejsafkørsler ved Silkeborg og super forhold til cykelparkering, og en god cykelsti ind til byen, så dem med arbejdsplads i Silkeborg kan parkere nemt og få frisk luft.

• De længste mountainbike-spor i Danmark, Rundt om Julsø, sammenkobling af allerede eksisterende spor i Gjern og på Sletten vil være oplagt til at give alle de andre baghjul.

• Tur og turistcykling på alle de nedlagte jernbaner, vi har allerede Naturstien til Horsens, Den Skæve Bane og banestien til Langå, men banestien mod Kjellerup mangler at blive ført helt til Kjellerup og måske Rødkærsbro

• Grøn trafiklysbølge som også er til passet cykler.

• En sej cykel bro over Silkeborg Langsø, som får Cykelslangen i København til blegne.

• Gennemtænkte og markerede cykelruter i bymidten – så cyklerne ledes udenom gågaden, men ikke sidestilles med biltrafikken

• Sæt cykling på skemaet i børnehaven, så kommende generationer bliver trygge cyklister.

• Opret cykellegater til gode projekter med privat initiativ.

• Byg en overdækket cykelbane i stedet for et fodboldstadion, det har de sku’ ikke i Herning.


Stram kæden mod målet Silkeborg.


André Wrisberg Kristensen
Kommentar 23
Vi har med stor interesse læst Forslag til UDVIKLINGSSTRATEGI 2028 og har følgende kommentarer / idésæt hertil:

Natur og kultur:
Her har vi alt hvad vi kan ønske os og både natur og kultur er unik. Det skal naturligvis bibeholdes, samtidig med at der gives plads til nye kreative tiltag og fællesskaber. Vi skal dog huske, at det ikke er alle borgere for hvem Asger Jorn er en del af deres værdier eller hverdag.

Erhvervslivet:
Det er særdeles glædeligt, at Silkeborg Kommune er blev placeret på en 63. plads, hvad angår erhvervsvenlighed, men vi deler ambitionen om, at vi skal være endnu skarpere og bedre.

Det handler selvfølgelig om at få skabt nogle arbejdspladser i kommunen og hvorledes gør vi så det? Hvorledes får vi ”solgt” vores kommune til erhvervsvirksomheder?

1. Hvilke aktuelle forskelle er der på at være virksomheds-drivende i Silkeborg kommune sammenlignet med f.eks. Ikast/Brande? Hvad er det de andre kommuner kan som vi ikke kan? Vi skal se vore nabokommuner som samarbejdspartnere – og så skader det i denne sammenhæng ikke noget at se mere mod Vest og knap så meget mod Øst – dette gælder også i forhold til Silkeborg Kalder-kampagnen for én ting er udfordringen med at tiltrække/fastholde virksomheder, men der ligger også muligheder i opsøge de ansatte, så Silkeborg bliver kommunen, hvor de bosætter sig.

2. Hvor er samarbejdet mellem Kommune og erhvervslivet? Hvor lang tid tager det er at få diverse tilladelser igennem? Forslag er: Max. 24 timers ventetid på at få første henvendelse på en ansøgning / byggetilladelse og derefter kort proces til handling.

3. Samarbejde med Handelsskole etc. Her må der da i den grad kunne laves et aktivt samarbejde omkring salg og markedsføring.

Generelt:
Udvikling handler ikke kun om at skabe nyt – det handler også om at udvikle det, der allerede fungerer. Her tænker vi især på vores stærke foreningsliv med frivilligt arbejde på mange niveauer, hvilket er endnu et vigtigt salgsargument, når nye borgere skal tiltrækkes. Derudover skal vi sikre, at vores institutioner og uddannelser syder af udvikling og læring for det betyder noget for dem, der vælger at blive og dem, der vælger at flytte hertil.

Endvidere er det meget vigtigt, at vi i kommunen virker troværdige (ideer sat til handling), men i lige så høj grad, at vi er mere modige. Turde tage de hurtige beslutninger – det er vi nødt til – ellers løber de andre kommuner med det. Vi er spændte på at se den nye strategi blive omsat til handling for her er rart at bo. Dette skyldes ikke flotte ord og store drømme, men derimod fællesskab, forskellighed og muligheder i det nære og i hverdagen.
Vinderslev og Omegns Lokalråd
Kommentar 22
Det sønære område syd for Silkeborg Langsø bør anvendes til bypark kombineret med punktbebyggelse og med plads til mange forskellige aktiviteter.
På strækningen fra Godthåbsvej og hen til rundkørslen ved Rådhusgade kan Søvej flyttes fra sin nuværende forløb, og i stedet passere syd om Rådhuset (mellem rådhuset og Netto) samt overdækkes på strækningen langs Rådhuset, så der bliver sammenhæng mellem bymidten og Borgerservice m.v., og med gennemgang til Silkeborg Langsø gennem Rådhuset.
Hele det offentlige arealet langs med Silkeborg Langsø kan indgå, og der kan indpasses enkelte punkthuse på 5 – 10 etager. Hele området bør have karakter af bypark med plads til forskellige aktiviteter som bagagerumsmarked, regatta, ro- og sejlsportsstævner m.v..
Samtidig kan den del af kommunens administration der ikke er direkte publikumsrettet, flyttes ud i industrikvarteret og samles på ét sted, hvor der er adgang til offentlig transport og tilstrækkelig parkeringsmulighed for de medarbejdere og borgere, der ikke kan eller ønsker at benytte offentlig transport.
Den del af rådhuset der bliver ledig kan anvendes til kulturelle formål, sundhedshus, præsentation af fritidstilbud m.v..
Til slut vil jeg ønske, vore politikere og embedsmænd vil se på muligheder frem for på begrænsninger.
Verner Rønnow
Kommentar 21
Gavlmalerier i hele kommunen – ikke kun i Silkeborg by.
Det kan blive et flot varemærke for Silkeborg Kommune, og vil også falde i tråd med alt det kulturelle i år 2017, hvor Århus jo er udnævnt til Europæisk Kulturhovedstad – med afsmitning til arrangementer i Silkeborg Kommune.
Ikke bare vil gavlmalerier pynte. Det vil også være et stærkt input til kunst- og kulturbidraget i regionen, mens der i forvejen vil være masser af fokus rettet mod alle arrangementer fra erhvervsfolk og turister.
Temaet for Kulturhovedstaden er ”Gentænk”, og med gavlmalerier er der bestemt tale om at gentænke, og ”bygge videre på det eksisterende, men er opmærksomme på om tingene kan gøres anderledes”, som der står i deres beskrivelse.
Der er mange kedelige gavle i de mindre byer og landsbyer.
Og mange dygtige kunstnere i hele vores kommune.
Ved at kombinere de to ting, kan man skabe noget unikt – som der også appelleres til i Forslag til Udviklingsstrategi.
Samtidig vil det naturligt skabe de byrum i de mindre byer, som der også lægges op til i strategien. Med områder, hvor lokalbefolkningen naturligt vil samles. Og hvor turister vil stoppe op. Og hvem ved, måske får de lyst til at slå sig ned i en dynamisk landsby, der indbyder til liv.
Linda Lyngsøe
Kommentar 20
Vi er ikke som alle de andre
Dette er en af overskrifterne i visionen omkring det unikke ved Silkeborg i det netop udsendte forslag til udviklingsstartegi for Silkeborg kommune.
Efter at have læst strategien igennem savnes den røde tråd gennem forslaget. Noget som binder alle de gode ideer sammen, så visionen kan blive en realitet. Nemlig at skabe det ord eller emne, som kan stå som fyrtårn for Silkeborg – det man tænker på ude i resten af landet og i udlandet, når man hører navnet Silkeborg.
Et forslag kunne feks. være at se på det gamle Kurby Silkeborg, som ikke rigtigt er slået helt an – ved ikke hvorfor – men på hjemmesiden står:
Allerede i forrige århundrede blev Silkeborg kendt som kurby, og tiltrak tusinder af danskere med alt fra vægtproblemer til stress.
Et velduftende, boblende karbad er ren forkælelse. Det samme er varme, masserende hænder, der løsner ømme og spændte muskler. Og en lille lur under åben himmel i bløde tæpper kan også gøre underværker.
Vi sætter pris på wellness i dag, og det gjorde vores olde- og tipoldeforældre også. Når de trængte til ny energi, kom de til Silkeborg, der i det forrige århundrede havde sin helt egen plads i det danske sundhedsvæsen. Her indlogerede de sig på et af byens mange kurbade og blev puslet om af kurlæger og plejepersonale. Nogle kom med vægtproblemer, søvnbesvær eller stress. Andre kom bare for at slappe af og lade batterierne op.
Altså har vi tidligere været nok så berømte for vores wellness og boost af ny energi. Ikke for at vi igen skal være en henvisningsby for folk med diagnoser, men lægge op til at være stedet i Danmark, hvor regenerer sig selv.
Fyrtårnet kunne feks. være Health Silkeborg – hvor man ser på det åndelige og det fysiologiske – binde kunst, wellness, sundhed og sportsaktiviteter sammen som korresponderer med visionen som er: ”Silkeborg kommune – et dynamisk fælleskab med unikke udfoldelsesmuligheder”.

Området sundhed er endnu mere vigtigt i dag end det var for 100 år siden, og bliver endnu mere vigtigt fremover, idet verden kører derudaf med 100 km/t. Som Chris Mac Donald sagde i går i Jysk Teater og Musikhus – du skal gå 10 % ned i tempo, få din søvn, drik dine 2-3 l vand og motioner dagligt – ellers dør vi tidligere af stress. Eller som juicemesteren Mads Bo Pedersen sagde det samme sted – 2 mio. celler i din krop nedbrydes hver dag, og genopbygges af det du spiser og drikker – så spis sunde økologiske grøntsager hver dag. Så tag til Silkeborg og nyd, lær og træn dig selv til at blive et sundere menneske:
• Blive afstresset med wellness i de termiske bade
• Besøge kunstnerbyen Silkeborg med Jorn
• Deltage i de utallige events, som fylder programmet i Silkeborg
• Health ugen som afholdes hvert år med løb og konkurrencer indenfor alle sportsgrene
• Blive forkælet på hotellet og i byen med specialbutikker
• Træne og deltage i teknikkurser i MTB
• Lære at svømme eller få en oplevelse i det nye vandland
• Lære at træne trialtlon på søen og på vejen
• Komme ned i vægt og spise sundt
• Løbetræning på afmærkede ruter
• Tag ud og fisk eller dyrk søerne med snorkel eller scuba gear
• Dyrk crossfit eller rawfit i naturen
• Benytte det nye koldvandsbad på Langsø med åben sauna vinteren igennem
• Sejlsport, rosport, kano og kajak
• Kampsport og meditation
• Sportscollege med håndbold og fodbold
• Skoler og børnehaver har fokus på sundhed
• Vandreture og trekking – overnat i shelters
• Aqua skal udbygges og kobles til strategien
• Osv.
Mange af disse ting dyrkes allerede i dag – men intet er overordnet koordineret – og der mangler moderne faciliteter. Jeg mener at alle silkeborgs borgere kan udnytte vores flotte naturområder meget bedre end i dag ved en koordineret indsats. Med Health Silkeborg kan der skabes koncepter, der kan få flere tilflyttere til at rykke til kommunen, og ikke mindst turister – og så der skabes nye arbejdspladser indenfor servicesektoren. Mindre innovative virksomheder, der nemt kan tage plads til langs den nye motorvej. Vi skal simpelthen underbygge visionen med et optimnalt serviceniveau, der kan modtage alle de mange mennesker, der vil strømme til med de muligheder, der vil komme til at ligge i Health Silkeborg.
Mine ideer er selvfølgeligt ikke helt gennemtænkte – og det er ikke noget, som sker i morgen. Men jeg mener at vi i Silkeborg har grundlaget grundet de flotte omgivelser vi har – så hvorfor ikke benytte dem – det er da åbentlyst. Jeg tror at man i Ikast/Brande – som er Danmarks mest erhvervsvenlige kommune – vil få baghjul hvis vi tager os sammen. Jeg håber at dette indspark kan gøre, at der røres lidt mere i gryden, og der opstår en samlet vision, der binder alle de gode ideer, som allerede står i forslaget, sammen – så det ikke bliver endnu en plan, som vil stå og samle støv på hylden.
Vi er ikke som alle de andre – vi vil være sundere, leve længere og hjælpe andre på vej mod bedre sundhed i skønne rammer ........
Henrik H. Larsen
Kommentar 19
Fedt i har fokus på søbadefaciliteter. Jeg drømmer om, at der bliver adgang til sauna ved søen mellem 7-22 alle ugens dage (ala Århus vinterbadeklub Jomsborg).
Forskning peger på at vinterbadning er super sundt for kredsløbet, og er et super godt middel mod stress og vinterdepressioner. Så gøres det attraktivt at vinterbade sparer kommunen formodentligt sygemeldinger:-) Og det kan blive et sted hvor mennesker mødes på tværs af alder, uddannelse mm.
Iben Nielsen
Kommentar 18
Har under Regattaen set og oplevet hvilken fantastisk plet parkeringspladsen på Søgade, som normalt bare er en kedelig afslutning på stien langs Langsø, kan være.
Vand, sand, legeplads både til lands og til vands, cafestemning, spisested og i det hele taget et rigtigt åndehul - lige midt i byen.
Mange af de forslag man kan se her på siden ville passe ind der.
Parkeringsplads - det er i hvert fald synd og skam.
Mette G, Pedersen
Kommentar 17
Forslår et udsigtstårn plantet sådan ca lige midt i byen. Så højt at man kan se til Ry! Så kunne det samtidig blive "levende" hvis man kunne rapelle på tårnet og lade de lokale kunstnere pynte det. Vores natur skal kunne overskues og Ry's Himmelbjerg er som bekendt meget beskeden med højden.
Anonym
Kommentar 16
Silkeborg som dansk Kurby

Det danske samfund er præget af stress, allergi, udbrændthed og sygdomme - gener og sygdomme som kræver behandling.

Aldrig før har personlig velvære og udvikling stået så højt på den danske dagsorden.

Aldrig før har behovet for alternative behandlingstilbud været større.

Vi har været det før, helt forsømt det igennem mange år, vi har dog forsøgt at gendanne helt uden held, men Silkeborg kan blive det igen - Kurby

Rigtig, rigtig mange turister i Silkeborg Kommune fremhæver (altid) vores lokale skønne natur - en natur som helt bestemt , sammen med de rigtige fysiske rammer , nemt kunne danne grobund for at reintroducere Silkeborg som dansk kurby

Netværks tankegangen ligger til grund for (gen)skabelsen af Silkeborg som kurby - Ta´ alle de bestående lokale/regionale behandlingstilbud som allerede findes (suppler gerne med flere) og put disse ind i én egnet fysisk rammer (bygning) omringet af smukke (meditativ) naturomgivelser.

Fysiske rammer hvor vi kunne samle en meget stor og bred palette af velvære tilbud til nye/flere besøgende på kurophold og derved skabe en ny øget indtægtskilde for både behandlere, butikker , hoteller m.fl.
Kim E Jensen
Kommentar 15
Hundeskovene omkring Silkeborg skal være mere synlige for alle brugere af områderne. Især Odden, Vejlbo mose og stykket ved Almindsø, hvor mange forskellige aktører vil bruge naturen, giver sammenstød p.g.a for små skilte og mangelfuld oplysning om hvad en hundeskov er. Hundeejere bliver ofte bebrejdet at de har en løs hund i hundeskoven ;-)
Jette Fisker
Kommentar 14
Skal vi lære at elske middelmådigheden -
eller vil vi sprudle af liv ?

Hvem har egentlig bestemt, at intet hus i Silkeborg må være i mere end 5 etager ?
Og hvor mange synes egentlig at det er noget særligt og spændende at kigge ud over Ege Alle ?


Hvis bare en lille del af de rigtig mange flotte, spændende, og ind i mellem også vidtløftige projekt forslag var blevet realiseret i Silkeborg, ville byen have set markant anderledes ud i dag – og sikkert på både godt og ondt.
Imidlertid har mennesker altid haft fantasifulde ideer til forbedringer, fornyelser og forandringer, og af lige så mange forskellige grunde, kan meget af det ikke lade sig gennemføre.
Gennem årtier har Midtjyllands Avis været det medie der har oplyst silkeborgenserne om de mange store og mindre planer og mulige projekter i mellem hinanden. Og det hører sikkert aldrig op. Nu opfordres vi igen til at ytre os. Kom med gode ideer – bland jer i debatten, og få indflydelse på byens fremtid– siger byens folkevalgte. Med statistikken for gennemførelsen af projektforslag gennem tiden i baghovedet – kunne man meget nemt fristes til at lade pennen ligge og blive på sofaen derhjemme. For ikke meget af det hele bliver til noget !
Men lidt har som bekendt også ret, og kunne vi lære at elske middelmådigheden, og ikke sigte så højt, at det hele bliver uopnåeligt – ja så er det måske alligevel værd at ytre sig, og ikke bare gemme ideerne væk i skuffen.

18. etage
Hvis Silkeborg virkelig mener at kunne træde ud af skyggen fra en række omkringliggende byer og kommuner, er det ganske rigtigt, som det allerede har været fremme, at så nytter det ikke at sidde tilbagelænet og mene, at naturen er nu så smuk her omkring, at her vil folk da gerne bo og arbejde, og at det hele nok skal gå sådan mest af sig selv !

For mig er det helt indlysende, at specielt midtbyen skal have langt mere karakter. Bykernen i Silkeborg er temmelig begrænset – også målt med en række byer / kommuner med langt mindre indbyggertal. Og ofte når vi så bliver præsenteret for et spændende byggeprojekt i bymidten, bliver det lynhurtigt skudt ned fordi nogen mener at have patent på, at intet må rage op over kirketårnet på Torvet. Hvad er det for en begrænsende ”færdselsregel”, og hvem har besluttet den ? Vi trænger netop til noget i højden, så vi kan se ud af ”hullet” (som Silkeborg jo faktisk ligger i), og op over kanten. Vi vil se ud over skoven og søerne fra 18. etage !

Det er sandsynligvis en klog tanke og et rigtigt træk, at Silkeborg prøver at gå en anden vej end så mange andre større provinsbyer, med ideen om ikke at sende borgerne ud på marken til et stort indkøbscenter for at handle. Hvis livet i byen skal sprudle, må det være rigtigt at samle energien i centrum. Om det så er rigtigt at grave selve byens ”hjerte” op for at komme af med bilerne netop der – tja. Under det nuværende Torvecenter og Føtex, kan man vel grave et kæmpe hul i de etager der nu skønnes korrekt, og så oven på det bygge et spændende handelscenter. Læg mærke til, at jeg skrev spændende. For mig er det helt afgørende vigtigt, at det ikke bare bliver en grå og møjgrim betonklods på en af byens bedste beliggenheder. Som borgere må vi forlange, at der netop her bruges penge på dygtige arkitekter – vi vil altså hellere have et ”slot” end en container i overstørrelse !

Thisted har fået lavet en katastrofal ”plastickasse” ved byens hovedtorv, som var gravet op i meget lang tid, for netop at kunne gemme bilerne af vejen under jorden. Selve torvepladsen har i øvrigt fået et fint resultat. Men city-centret ”Plastickassen” pynter ikke i bylandskabet.

Føtex eller Bilka
Med et nyt city-center i Silkeborg, skal man stadig forsøge at efterkomme ønsker og mønstre hos den moderne forbruger. Man skal gøre alt hvad der er muligt for at holde på handelen, og ikke eksempelvis sende den til Aarhus eller Herning. Derfor tror jeg, at det påtænkte Føtex i det nye center skal være et Bilka-varehus. Se det var da en anderledes tanke. Storcentret Fields på Amager ved København, har netop realiseret den løsning. Bilka er en bærende del af de mange forretninger, og parkeringspladserne findes netop i underliggende etager. Efterkommer Silkeborg ikke det, bruger mange silkeborgensere desværre, men sikkert den nye motorvej til at finde Bilka og anden handel et andet sted.

Apple Town
Foråret kommer tidligt i det sydlige Spanien, og sammenligningen til Danmark kan derfor synes urimelig. Men det er den ikke. Ganske vist har vi ikke alleer af velduftende orangetræer, men jeg mener ingen steder i Danmark, at have oplevet en stor by, hvor forårssol og blå himmel bliver krydret med en vidunderlig duft fra i hundredvis af æbletræer i blomst.

Se, det var også en vision som ikke nødvendigvis koster mange millioner af kroner, men som måske ville gøre byen mega berømt, så mennesker ville strømme hertil – for også at forelske sig i hinanden under æbletræerne i blomst. Det er ikke nok med et enkelt træ sådan hist og her – nej bogstaveligt talt skal de være der i hundredvis – danne alleer og boulevarder – ja selv Ege Allé kunne blive smukkere. Og når så sensommeren og efteråret melder sig, byder alle de tusindvis af æbler sig til, som en helt gratis fornøjelse for byens borgere og besøgende.

Broernes By
Silkeborg har endnu en unik mulighed og chance. Vi har åer, søer, kanaler, ja sågar en flod. Vi har derfor relativt mange broer, og i disse år kommer mange nye til i forbindelse med byggeriet af den nye motorvej. Ikke alle broer er lige seværdige. Enkelte er ligefrem så grimme, at de bedst fortjener at blive overset. F.eks den såkaldte Viborg Bro, er en direkte skændsel. Det er slet ikke en bro ! Bare en dæmning og noget opfyld gennem tiderne i søen. Skråninger med tilfældig selvsået bevoksning – et usselt rækværk der mest af alt minder om en blanding af en gammel rusten herrecykel og så noget hønsetråd. En skæv og aldrende flisebelægning, og så noget forvirrende kørsel med cykler i et anarkistisk ”system”.

Skulle vi ikke bygge en rigtig bro, og give den et nyt navn ? Reetabler en del af søen, fjern dæmningen, og løft så broen et par meter i en lang elegant bue over langsøen. Så kan kanoer og småbåde tilmed sejle under uden risiko for at miste både hat og briller. Vi ved jo godt fra andre byer og andre lande hvordan det kan se ud.

Og så lige det med navnet. Broen fører vel over vandet ind til Silkeborg, og har dybest set ikke så meget med Viborg at gøre. ”Silkeborg Bro” kunne den passende hedde.

Den anarkistiske bydel
Prøv at se det for jer – et stort bykvarter (som kunne være ved den nye motorvej et sted) hvor stort set alle de almindelige regler og begrænsninger i byggeriet er fjernet. Her kan du bygge dit private hus i 5 etager, eller med spir og tårn – du kan blive enig med naboen om at bygge husene helt sammen, så der skabes en slags ny randbebyggelse. Forretninger og sjove små produktionsvirksomheder kan på en ”skæv” måde blande sig i beboelserne. Et virkeligt levende og anarkistisk kvarter, som byerne mere eller mindre så ud for 100 år siden. Men man kan ikke klage over at nogen rejser en bygning i 20 etager. Andre synes det vil være spændende at bygge en kirke eller moské, og en stenrig excentriker køber et tilpas stort stykke jord og bygger sig et slot i klassisk stil. Der kan også være plads til simple og billige bygninger til kunstnere og andre kreative sjæle og miljøer.

Det kunne blive en kæmpe attraktion – både at være en del af, men helt sikkert også at besøge. Mig bekendt findes det ingen andre steder i Danmark, så hermed er ideen givet fri. Jeg deltager gerne selv.

Nyt Silkeborg Stadion
Der er både ja og nej sigere. Ikke så mærkeligt, og det vil der sandsynligvis altid være, når noget så stort og omkostningskrævende tænkes realiseret.

Jeg kommer selv ind i mellem på stadion for at se SIF spille fodbold. Det nyder jeg og det hygger mig med. Jeg nyder også de store forbedringer der er blevet skabt for os som publikum, og tænker tit, at det da er et fint stadion, og at jeg endnu ikke har prøvet, at der ikke var plads ! Men for ikke at virke alt for anløben, må man også prøve at forstå, at alting har sin tid, og at der derfor sikkert er en række gode argumenter for at skabe et nyt, flot og imponerende stadion i Silkeborg. Hvis vi synes, vi har råd – jamen så pyt da, men stadion-pølsen med sennep og ketchup smager formentlig ligedan, og sejrens sødme bliver formentlig heller ikke meget anderledes med nye fine stadion rammer.

En lille kæphest skal med her. Lad os så da bygge det stadion, men jeg synes det er ”træls” at 10 eller 20 millioner kroner - ud af et budget på måske 150 millioner - skal bestemme navnet. I folks bevidsthed er navnet Silkeborg Stadion, og det er jo rettelig også byens almindelige skatteborgere der betaler den største regning for ”slottet” Jeg har forståelse for alle mulige reklameskilte i skiftende neon lys, men kunne navnet ikke godt blive Silkeborg Stadion ? Både Lars Larsen og Jyske Bank, er så store og professionelle, at de nok kunne lade æstetikken vinde, og alligevel være store i folks bevidsthed, fordi de i al beskedenhed var storsindede og hjalp med betydelige beløb.

Et nyt Silkeborg Stadion er ikke en fantastisk nyskabende vision, men et ønske.

Motorvejen
Den store nye vej er snart færdigbygget. Og det er en fantastisk og ubeskrivelig gave til Silkeborg. Et af hovedargumenterne for at skabe et nyt stadion i byen, er netop, at man tænker at placere det ved motorvejen. Som porten til det man kalder ”Erhvervskorridoren” - jo, jeg kan godt se det. Byen går selv i front med et betydeligt byggeri, der gerne må danne præcedens.

Potentialet i den nye motorvej, er i det hele taget større end man tør tænke. Bare 20 minutter bliver der mellem Aarhus og Silkeborg, og de to byer kommer i endnu større grad til at hænge sammen med kultur – arbejde – natur og bosætning. Det kommer sandsynligvis til at betyde, at Silkeborg lige netop i elvte time kommer med i det østjyske vækstområde, og det er når alt kommer til alt, helt evident afgørende for, at Silkeborg kan have en sandsynlig forhåbning om, at forblive et levende og sprudlende bysamfund, hvor det er sjovt og interessant at bo og virke.
Kronik af billedkunstner Carsten Frank
Kommentar 13
Hesselhus Camping har årligt mange tusinder turister. Men ak ak. Vejen fra Engesvang til Funder Kirkeby, som campisterne skal vove sig ud på er en farlig vej. Vejen bruges af cyklister og vandrere, men biltrafikken er stor og farlige situationer opstår jævnligt. Det er oplagt at anlægge en vandre- og cykelsti fra campingpladsen til Funder Kirkeby, hvor der så kan bruges de etablerede stier til Silkeborg. Og i samarbejde med Ikast Brande kommune kunne man lade denne sti fortsætte til Engesvang, så de mange turister og motionister også kunne få glæde af Bølling sø. Jeg håber ikke, der skal ske trafikuheld på denne strækning, som bruges af rigtig mange bilister., før dette oplagte behov bliver tilgodeset.
John Felbert
Kommentar 12
Moderne by-legepladser som Oplevelsespladsen i Skagen centrum. Det kan både være åbne legepladser med ex. skaterbane og indhegnede der er perfekte til de mindste børn.
Olof Maximilian Pape
Kommentar 11
Hej
Vi har lige set Faaborgs nye havnebad. Det kunne være dejligt, hvis vi i Silkeborg kunne blive bedre til at udnytte vores flotte natur og dejlige søer - på den gode måde, naturligvis! Prøv at se havnebadet fra Faaborg! Det vil vi gerne have i Silkeborg.
Mvh Line
Line Thingholm
Kommentar 10
Mulighed for at leje en opbevaringsplads til kajak ved søen,gerne i anlægget på sølystvej.
Lone mortensen
Kommentar 9
1) Byen med gavlmalerierne (og lys på dem, tak)
2) Kæmpe natur "legeplads" a la www.area47.at
3) Motionist-paradis med cykelruter og løberuter
3a) Tilbagevendende Triathlon-løb
3b) Tilbagevendende cykelløb (motionist-event)
3c) Tilbagevendende ½ og 1/1 marathon løb
3d) Silkeborg Cup ungdoms-fodboldsstævne
4) Skøjtebane på Langsø om vinteren
5) Udvid Automania-konceptet og kombiner det med Bilernes By og Jyllands-Ringen = en bil-festival fra torsdag-søndag
6) Danmarks største natur-labyrint
7) Bobslæde-bane a la St. Anderasberg i Hartzen
Torben Smedegaard Pedersen
Kommentar 8
Foren historie og fremtid, indfør wellness i Silkeborg, og og hold fortiden ord i hævd, Silkeborg er en kurby, eliksir for sjælen med den skønne natur, evt. en lille naturvandring forenet med kurbade og wellness på Silkeborg bad Dampen, en middag ved en af de skønne spisesteder i Silkeborg, kunne man forestille sig at der kunne laves en folder med de der har noget at byde med i den henseende og samarbejde med hoteller og turistbureau, det skaber både job og fremgang
Anonym
Kommentar 7
Flere ruteanvisninger i naturen, mere skiltning og bedre anvisning om hvor der kan parkeres. Der er så meget natur i området, men som tilflytter er det svær at skabe et overblik over hvordan det er muligt at få glæde af den. Silkeborg har mange styrker, men det er vigtigt at dem formidlet ud til andre.
Anonym
Kommentar 6
Jeg har i mange år haft en vision om, at en lille plet i Alderslyst kan blive en dejlig oase. Det drejer sig om området mellem Fjernvarmen, Lavendelvej og Granalle.Det har tidligere været losseplads, men i min vision behøver det ikke stadigvæk at ligne en sådan. For beskedne midler kunne det gøres til en lille oase i et område af Silkeborg med den største befolkningskoncentration. Bl.a. at der bliver ryddet op, når det er blevet brugt som oplagsplads, og der blev tyndet ud i den vildtvoksende bevoksning. Det er et område som mange skolebørn færdes i dagligt, og nu hvor man har ofret mange millioner på Sølystskolen, kan det være med til at gøre området mere attraktiv, også for kommende beboer.
Henning Eriksen
Kommentar 5
Der skal bygges flere ungdomsboliger for at holde på og tiltrække de unge. Ellers bliver Silkeborg en by for pensionister. I Herning bygger man ungdomsboliger på livet løs. Kom ind i kampen Silkeborg
Anonym
Kommentar 4
Jeg ønsker flere arkitektkonkurrencer ved større byggerier og byrumsrenoveringer. Med alt respekt for Årstiderne Arkitekter og Laban Arkitekter, så vil det være positivt med nye kreative øjne på byen en gang imellem.
Anonym
Kommentar 3
Hermed forslag til Strategiplan:

Etabler et Silkeborg KORPS bestående af folk/ildsjæle fra erhvervslivet og rådgivermiljøet med hver deres erfaring og ekspertise på aktuelle områder, der vil give en times gratis snak omkring den enkelte lokale virksomheds muligheder for udvikling og vækst.
Det samme KORPS kan stille sig til rådighed for virksomheder, der overvejer at etablere sig i Silkeborg Kommune.

Indgangsnøglen til Silkeborg KORPS kan være Silkeborg Kommune, Erhverv Silkeborg, Turistbureauet, Biblioteket og andre indgange, som benyttes af erhvervslivet.
Markedsføringen af Silkeborg KORPS kan ske via PR i aktuelle trykte og digitale medier samt mund til øre metoden.

Med venlig hilsen
Ejnar Sørensen
Virksomhedsrådgiver
Tidl. Erhvervschef
Dalstrøget 8
8600 Silkeborg
Tlf.: 8680 0211
Anonym
Kommentar 2
Guider ombord på tourbådene til at fortælle om historierne langs ruten til himmelbjerget samt andre seværdigheder og historier om Silkeborg.
Anonym
Kommentar 1
Mere udsmykning i form af belysning på bygninger i og omkring Østergade og havneområdet hele året. Vil gøre byen mere levende og spændende for besøgende.
Anonym
Sidst opdateret