Aktindsigt

Åbenhed og gennemsigtighed er afgørende for at skabe forståelse og tillid til kommunen.
Mange oplysninger om kommunens sager er allerede offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.
Kan du ikke finde oplysningerne her, kan du bede om aktindsigt.

Bøger og en computerskærm

Alle har ret til at søge om aktindsigt. Der er ingen krav om alder eller statsborgerskab, og du skal ikke begrunde, hvorfor du ønsker aktindsigt. Du behøver endda ikke selv at være involveret i sagen.

Som part i sagen vil du dog ofte kunne få tildelt flere og mere detaljerede oplysninger. Se mere i afsnittet ”Aktindsigt efter Forvaltningsloven”

Få at få aktindsigt skal du henvende dig til den afdeling, der har sagen. Afdelingen afgør så hurtigt som muligt, om din anmodning om aktindsigt kan imødekommes.

Din anmodning om aktindsigt behandles inden syv arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette - f.eks. på grund af sagens omfang eller kompleksitet – ikke er muligt. I så fald får du besked om, hvorfor fristen ikke kan overholdes. Du får også besked om, hvornår du kan forvente svar.

Kontakt en afdeling
Skriv til vores digitale hovedpostkasse
Læs mere om aktindsigt på borger.dk

Aktindsigt

Fold alle ud

Aktindsigt efter forvaltningsloven (partsaktindsigt)

Som part i en sag har du særlige rettigheder, der rækker ud over den almindelige aktindsigt. Partsaktindsigten er mere omfattende end den generelle aktindsigt, fordi der er personlige oplysninger, som du gerne må blive bekendt med, men som andre ikke ville få adgang til.

Som part kan du dog godt bemyndige en anden til at søge aktindsigt på dine vegne.

Aktindsigt efter offentlighedsloven (generel aktindsigt)

Alle har som udgangspunkt ret til at se dokumenter, der indgår i den offentlige forvaltning. Retten til aktindsigt gælder for hele den offentlige forvaltning og gælder også i forbindelse med f.eks. kort, film eller tegninger.

Hvordan får jeg svar?

Vi træffer en afgørelse om din ret til aktindsigt, og du vil som udgangspunkt modtage afgørelsen i din digitale postkasse på borger.dk

Hvordan søger jeg om aktindsigt?

Hvis det har at gøre med områderne ledighed, det almene socialområde, sygedagpenge og borgerservice kan du benytte vores Min sag-løsning. Med tiden vil der komme flere områder til.

Du kan også bruge vores selvbetjeningsløsning til at søge om aktindsigt. Se boksen i højre side.

Vælger du at sende en mail i stedet for, skal du bruge sikker digital post, og anmodningen skal sendes til den afdeling, som har sagen.

Sidst opdateret