Prisvindere fra Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune er en innovativ og kompetent kommune - både når det gælder nye arbejdsgange, effektivitet og udførelse af opgaverne - og det bliver vi belønnet for.
Vindertrofæ

Fold boksene ud og læs om de forskellige prismodtagende ideer og projekter.

Priser til Silkeborg Kommune

Fold alle ud

Danmarks Mest Ansvarsfulde Kollega 2017

Pernille Nyrup Just blev Danmarks mest ansvarsfulde kollega i 2017
Pernille Nyrup Just fik prisen som årets mest ansvarsfulde kollega 2017. Hun var nomineret af kollegaen Laila Ankersen og på baggrund af hendes indstilling vandt Pernille prisen. I indstillingen lød det blandt andet:

”Pernille er super sød, hjælpsom og i godt humør. Hun sørger for gymnastik hver dag på jobbet, engagerer sig, husker alle, spreder god energi, er opmærksom, en god kollega på alle punkter, skarp og dygtig. Hun er altid i front med, hvad der kan gøres bedre og nemmere.”

Det er HK, som står bag prisen.

Årets socialøkonomiske kommune 2017

 

En ihærdig indsats og flotte resultater med at få udsatte borgere i job, førte i 2017 til at Silkeborg Kommune blev kåret til Årets socialøkonomiske kommune.

På to år er der skudt 23 nye socialøkonomiske virksomheder op, og fire nye er på vej. Til sammen har de skabt 70 arbejdspladser til borgere med nedsat arbejdsevne. Målet er at skabe 150 arbejdspladser i 2020.

Silkeborg Kommune hjælper virksomhederne ved bl.a. at yde bistand til udvikling af en bæredygtig forretningsmodel, udvikling af kundegrundlag, rådgivning omkring ekstern investering i virksomheden, netværksetablering mv.

Det er tre af landets førende socialøkonomiske virksomheder Specialisterne, Glad fonden og Grennessminde, der står bag prisen med det formål at sætte fokus på kommunernes rolle i udviklingen af rammer og samarbejdsformer, der fremmer socialøkonomi.


Årets Friluftskommune 2017

Mountainbiker i Silkeborgskovene om foråret
I foråret udnævnte Silkeborg sig selv til Danmarks Outdoor Hovedstad.  Nu har en national jury med repræsentanter fra bl.a. Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund og Københavns Universitet kåret Silkeborg som årets friluftskommune.

Silkeborg Kommune satser på et friluftsliv, der skal vare hele livet. Fra barndom til alderdom. Det skal være med til at gøre kommunen attraktiv at bo i, drive virksomhed i og at besøge. 

Nogle af eksemplerne er Mountainbikeruter i kilometervis. Stilleområder med plads til kun at høre naturens egne lyde. Plejehjemsbeboere, der igen mærker vinden i håret ombord på en rickshaw-cykel. Børnehavebørn, der i fællesskab omdanner en halvø til et kæmpestort udendørs kunstværk. Og mænd med kræft, der sammen bruger naturen til at få kræfterne tilbage.

Juryen begrunder sit valg af Silkeborg Kommune, blandt andet fordi:

"Silkeborg Kommune arbejder visionært og ambitiøst med friluftslivet. Det samlede resultat er en lang række af friluftsprojekter, der kommer borgere og besøgende til gode. I juryen tror vi på Silkeborg Kommune – både på at de tør, at de vil, og at de kan! Vi glæder os til at følge de mange spændende friluftsprojekter, der er i støbeskeen, og vi er sikre på, at både kommunen, dens borgere og mange foreninger vil have glæde af et fortsat godt samarbejde i de kommende år"

Naturkræfter - et projekt for mænd med kræft 2016

Naturkræfter - et projekt for mænd med kræft

Naturkræfter vandt prisen, da fagfolk fra KL, REHPA, Videncenter for rehabilitering og palliation, plus Kræftens Bekæmpelse for nylig holdt fælles konference om rehabilitering og kræft.

Med projektet er det lykkedes Sundhedshuset at få flere mænd til at deltage i rehabiliteringsforløb efter kræftsygdom. De styrketræner og rydder træer ude i skovene, og det er populært.

I projektets første år er det lykkedes at øge andelen af mænd, der deltager i rehabiliteringen, fra 20 til 50 procent, og et par tidligere deltagere har meldt sig som frivillige.

Naturkræfter bliver gennemført i samarbejde med Naturstyrelsen.

DM i madkundskab 2016

5. klasse fra Resenbro Skole vandt DM i madkundskab

6.klasseeleverne på Resenbro Skole var bedst til DM i madkundskab under DM i madkamp. De kreerede delikat mad, som altså faldt i dommernes smag.

Dagens retter var: Hjemmelavet tykmælk med müsli, hjemmebrygget valledrik, karamelsmør og meget mere.

Ud over æren - og oplevelsen ved at deltage i DM i Madkamp - vandt 6. klasseeleverne også 10.000 kroner.

Ans Skole sammen med skoler fra seks EU-lande  2015

Prisvindere

Lærere og elever på Ans Skole har i samarbejde med seks partnerskoler i henholdsvis Tyskland, England, Italien, Frankrig, Spanien og Tyrkiet udvekslet erfaring og knowhow. Landene har været på besøg hos hinanden, hvor fokus har været på, hvordan vi driver skole, og hvad vi kan lære af hinanden i projektet: ”Let´s Meet to Know Each Other Through our Great Cultures”.

Der er også lavet elevstyrede opgaver (eventyr, madlavning, dans og bevægelse, lege og boldspil, mit hjem, min skoledag, mm) med samme opgavebeskrivelser i alle landene, og lærere og elever har erfaret, hvordan den samme opgave bliver løst forskelligt alt efter, hvor i Europa man befinder sig.

Styrelsen for it og Læring, den danske eTwinning koordinator og National Support Service, NSS stod bag ”Bedste eTwinning-DK projekt 2015. Projektet er EU-støttet med henblik på bl.a. at udvikle forståelse og samarbejde imellem de europæiske skoler. 237 projektgrupper deltog.

Danmarks bedste arbejdsplads 2015

Entreprenørgårdens medarbejdere modtog prisen i København

3F udnævnte i november 2015 Entreprenørgården til Danmarks bedste arbejdsplads. Anerkendelsen af Entreprenørgården i Silkeborg er resultatet af en fælles indsats.

Det er medarbejderne, der har indstillet virksomheden til prisen. Tanken var, at Entreprenørgården burde indstilles til prisen på grund af den gode kommunikation mellem ledelse og medarbejdere, som ligger til grund for de selvstyrende teams, Entreprenørgården har i dag.

3F fremhæver i begrundelsen for prisen: Efteruddannelse af medarbejdere, indsatsen for sygemeldte og andre med behov for en håndsrækning og en ledelsesform, der bygger på selvstyrende teams. Med titlen følger 25.000 kr.

I alt 70 virksomheder ved indstillet til prisen. Udover den ærefulde titel modtog Entreprenørgården 25.000 kroner.

Kriterier - Danmarks bedste arbejdsplads

Danmarks bedste frivilligcenter 2015

Statens Center for Frivilligt, Socialt Arbejde kårede i 2015 Frivilligcenter Silkeborg som årets frivilligcenter i 2015.

En af årsagerne til, at valget faldt på Frivilligcenter Silkeborg er Projekt Frivillig, der går ud på at engagere flere unge i det frivillige arbejde.

En del af dommernes begrundelse er, at Frivilligcenter Silkeborg har et godt samarbejde med de lokale ungdomsuddannelse og de lokale foreninger, og derfor fungerer som bindeled til det frivillige arbejde for unge.

Store Smagedagsprisen 2014

Inge Erfurt Kristensen

Inger Erfurt Kristensen fra Børnehuset Lynghøjen i Sejs fik Store Smagedagsprisen i 2014.

Juryformand Jan Kristensen begrundede valget: ”Der er ingen tvivl om, at en af de bærende søjler i Børnehuset Lynghøjen er køkkenet. Og køkkenets lysende stjerne er Inger. Det engagement, Inger lægger for dagen, forplanter sig ud i hele institutionen, så både vuggestuebørn, børnehavebørn, forældre og det pædagogiske personale alle nyder godt af langt mere end blot velsmagende, økologiske måltider.”

”Store Smagedagsprisen går i år til et meget fint eksempel på, hvordan Store Smagedag kan blive til meget mere end blot en dags nedslag med ekstraordinære smagsoplevelser og samtidig få læringsprocesser for børn, oplysningsarbejde for voksne og kollegernes professionelle arbejde til at gå op i en højere enhed”.

Bag prisen står Landbrug og Fødevarer, denne gang i samarbejde med Dlg Food.

Danmarks bedste, mindste idé 2014

Remstruplunds bus.

Remstruplund Daghjem sagde for to et halvt år siden farvel til busselskabet og investerede i egne busser. Chauffører og andre medarbejdere henter og bringer de ældre og psykisk sårbare brugere. Det har givet større tryghed, bedre kontakt til ægtefæller og anden familie – og oven i det en besparelse. Modellen bliver også brugt på demensdaghjemmet Livsgnisten.

Remstruplunds idé vandt i Region Midtjylland og fik 10.099 stemmer på konkurrencens hjemmeside. Ideen blev slået på landsplan, hvor det var dommere, der stod for bedømmelsen. Dommerne var blandt andre livsstilseksperten Christine Feldthaus, FOA-formand Dennis Kristensen og bestyrelsesmedlem i KL, borgmester i Høje-Taastrup, Michael Ziegler.

Kommunernes Landsforening og KTO står bag ”Danmarks bedste mindste idé”, som sætter fokus på innovation, der gør en forskel i hverdagen. Vinderen blev fundet blandt fem regionale vindere.

Stilleområder 2013

Mennesker i naturen.

I 2013 modtog Silkeborg Kommune Den lille Landskabspris. Prisen gik til Silkeborg kommune for at gå foran med en klar og prioriteret indsat ved at udpege 1/6 af kommunen til stilleområder. 

De fem stilleområder er:

  • Kompedal Plantage
  • Salten Ådal og plantager
  • Gudenådalen og Gjern Bakker
  • Silkeborgskovene og Funder Ådal
  • Høvild og Højkol Skove

Det var Kommunale Park- og Naturforvaltere, Dansk Landskabsarkitektforening og Danske Arkitektvirksomheder, som uddelte prisen.

Danmarks Naturfredningsforening indstillede  Silkeborg Kommune til Nordisk Råds miljø- og naturpris 2014 for i seneste kommuneplan at reservere 17 procent af sit samlede areal til stilleområder.

Silkeborg Kalder 2013

Silkeborg Kalder

Silkeborg Kommunes bosætningskampagne, Silkeborg Kalder, vandt Direct Marketing Prisen 2013 i kategorien ”Opmærksomhedsskaberen”. Prisen blev vundet i et stærkt felt foran virksomheder som IBM Danmark og Scandic Hotels. Silkeborg Kalder er en kampagne specielt rettet mod kvinder.

I dommernes begrundelse stod blandt andet: ” Silkeborg Kalder-kampagnen er så god, og den rager op. Indsigten om det at flytte og den måde borgerne er blevet involveret på, er faktisk intet andet end en genistreg. Silkeborg Kommune tager seriøst kampen op mod Aarhus og omegn.”

Læs mere om Silkeborg Kalder

Silkeborg Kalder på facebook

Psykiatriens Hus 2012

Opholdsstue i Psykiatriens Hus

Silkeborg fik i samarbejde med Region Midtjylland I 2012 initiativprisen, Den gyldne skalpel, for kommunens og regionens fælles indsats for de psykiatriske patienter i Silkeborg.

Et nyskabende aspekt ved Psykiatriens Hus er, at alle regionale ambulante behandlingstilbud i Silkeborg Kommune samt dele af Silkeborg Kommunes socialpsykiatri fysisk og fagligt integreres i Psykiatriens Hus.

Prisen blev uddelt af Dagens Medicin.

Psykiatriens Hus' hjemmeside

Nyt liv i køkkenet 2011

I 2011 fik Silkeborg Kommune Kommunernes Landsforenings lille innovationspris for projektet: Nyt liv i køkkenet.

Nomineringer af Silkeborg Kommune

Fold alle ud

beSTEM - et demokratiprojekt 2014

Logo til beSTEM i Silkeborg

De unges stemmeprocent fik et markant løft i Silkeborg ved seneste kommunalvalg. Derfor blev projektet bag succesen, beSTEM i Silkeborg, blandt de tre finalister i konkurrencen om Kommunernes Landsforenings innovationspris.

beSTEM udsprang i første omgang af et ønske om at få flere unge til at stemme til kommunalvalget. Over halvdelen af vælgerne under 30 år foretrak sofaen frem for valglokalet ved valget i 2009.

Indsatsen var baseret på kærlige skub, aktiverende leg og oplevelser, og der indgik valgmøder på skoler, rollemodeller, opfordring pr brev og postkort og en drømmeboks, hvor unge kunne lave et 25 sekunders videoklip om deres egen drøm for Silkeborg. Det lykkedes også at få statsminister Helle Thorning Schmidt i drømmeboksen. Projektet blev gennemført i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd, og det blev videreført ved valget til Europa-Parlamentet i år.

Projektet bar frugt. For de 18-29 årige steg valgdeltagelsen med 12 procentpoint til 60,7 procent. Fire valgforskere fra Københavns Universitet konkluderede i sommer i rapporten ”Kan man øge valgdeltagelsen?”, at Silkeborgs sms og postkort til unge vælgere var det mest effektfulde blandt de 12 initiativer, der blev undersøgt.

Læs mere om beSTEM

Læs mere om KL's innovationspris

Fritidspark Arendal  2014

Fritidspark Arendal
Fritidspark Arendal var en af tre finalister i konkurrencen om Danskernes Idrætspris. Parken indeholder forskellige muligheder for fysisk udfoldelse – bl.a. multibane, klatrevæg, streethockeybane, ramper til skateboard, udendørs badmintonbane, bålhytte og meget mere. Alt sammen til fri benyttelse for alle i kommunen. Parken ligger tæt ved Dybkærskolen på Arendalsvej og er kommet til verden via et bredt samarbejde mellem beboere i området, lokale foreninger, erhvervsdrivende og Silkeborg Kommune.

I indstillingen stod blandt andet: ”Visionen med parken er at få flere til at dyrke motion, leg og socialt samvær, også selv om man ikke er medlem af en idrætsforening - og at skabe et attraktivt samlingspunkt og kontaktsted, der kan bidrage til integration på tværs af befolkningsgrupper.”

219 initiativer var meldt til Danskernes Idrætspris, og mere end 40.000 danskere stemte om, hvilke regionale initiativer, der skulle gå videre i konkurrencen. Herefter udvalgte Danmarks Idrætsforbund (DIF) de tre finalister.

Sport- og Fritidspark Arendals egen hjemmeside

Iværksætterprisen 2014

Dansk Iværksætterpris

I Silkeborg Kommune rådgiver de lokale iværksættere kommunen i at udvikle fremtidens tilbud til kommende iværksættere. Gennem iværksætterpanelet kan byens nye virksomheder øse af egen viden og være med til at præge rammerne for fremtidens iværksættere i Silkeborg Kommune.

Netop tilbuddene til potentielle og nyetablerede virksomheder i er én af grundene til, at Silkeborg Kommune blev nomineret som Årets Iværksætterkommune af Dansk Erhvervsfremme. Virksomhederne kan deltage i iværksætterpanelet, og de tilbydes gratis rådgivning inden for salg, jura, branding, strategi og selvledelse.

Dommerkomiteen fremhæver, at Silkeborg Kommune har et højt antal nyetablerede virksomheder sammenlignet med Region Midtjylland og andre østjyske byer, og at de nye virksomheder i gennemsnit lever længere i Silkeborg Kommune end i resten af landet.

I Silkeborg Kommune er næsten hver 10. beskæftigede ansat i en virksomhed, der har eksisteret i mindre end tre år.

Læs mere om iværksætteri i Silkeborg Kommune

 
 

Sidst opdateret