Bag om min sag

Med den nye digitale adgang, Min sag, får borgeren mulighed for at se sine egne dokumenter i kommunens sagsbehandling via borger.dk.
Min sag

 Hovedformålet med Min sag er at:

  • Øge åbenheden og gennemsigtigheden i sagsbehandlingen
  • Give borgerne større indsigt i egen sag
  • Opfordre til/give borgerne mulighed for at medvirke i egen sag

At give borgerne adgang til egen sag er en del af en bredere tendens. Tendensen går henimod at betjene, medvirke og servicere sig selv, når man er i kontakt med det offentlige. Tænk fx på sundhed.dk, borger.dk og skat.dk. 


Vi er i 2017 klar med den første udgave af Min sag, som rummer de store områder omkring ledighed, det almene socialområde, sygedagpenge og borgerservice. For at borgerne skal få mest mulig gavn af Min sag, har vi op til lanceringen indrettet vores arbejde i kommunen på en ny måde. Vi justerer blandt andet vores sprog, så vi undgår kringlede sætninger og indforståede begreber og forkortelser.

Læs mere i venstre margin ’Om projektet’ eller kontakt os via oplysningerne i højre hjørne.

Sidst opdateret