Vederlag for bestyrelsesposter

Byrådet skal hvert år inden 1. april offentliggøre oplysninger om vederlag.

Der er tale om vederlag, som medlemmer af Silkeborg Byråd og ansatte i den kommunale administration modtager for at varetage hverv, der udføres af den pågældende person efter valg eller forslag fra kommunen.

Oversigter over de oplysninger, som medlemmer af Silkeborg Byråd har indleveret vedrørende deres vederlag:

Hent oversigt over vederlag for 2016 (pdf)

Hent oversigt over vederlag for 2015 (pdf)

Hent oversigt over vederlag for 2014 (pdf)

Hent oversigt over vederlag for 2013 (pdf)

Hent oversigt over vederlag for 2012 (pdf)

Hent oversigt over vederlag for 2011 (pdf)

Hent oversigt over vederlag for 2010 (pdf)

Hent oversigt over vederlag for 2009 (pdf)

Hent oversigt over vederlag for 2008 (pdf)

Hent oversigt over vederlag for 2007 (pdf)

Har du spørgsmål til oversigterne om vederlag, kan du kontakte Jurateamet.

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Fold alle ud

§ 16 e i Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

”Et medlem af kommunalbestyrelsen, som efter valg eller forslag af kommunen udfører andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, skal oplyse størrelsen af vederlag, der i sidste kalenderår var forbundet med varetagelsen af hvervet, til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen offentliggør inden udgangen af første kvartal, hvilke af dens medlemmer der modtager vederlag for udførelse af sådanne hverv, og størrelsen af vederlaget i sidste kalenderår for hvert enkelt hverv, medlemmet udfører.

Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende vedrørende ansatte i den kommunale administration, som efter valg eller forslag af kommunen udfører de i stk. 1 nævnte hverv.”

Sidst opdateret