Vederlag til borgmester og byrådsmedlemmer

Her finder du oplysninger om, hvilke vederlag borgmester og byrådsmedlemmer modtager for deres arbejde i Silkeborg Byråd.

Hvis ikke andet fremgår, er alle beløb opgjort pr. januar 2017 og oplyst som årligt beløb pr. medlem.

Vederlag til borgmesteren

Borgmesterens vederlag bliver fastsat efter hvor mange indbyggere, der er i kommunen og udgør 1.103.327 kr.

Vederlag til byrådets øvrige medlemmer

Hvert byrådsmedlem modtager et fast vederlag på 107.178 kr. (opgjort pr. april 2016)
Vederlaget gives for al kommunalpolitisk arbejder, der udføres af et byrådsmedlem.

Har byrådsmedlemmet ét eller flere børn under 10 år, der bor i hjemmet, får byrådsmedlemmet ét børnevederlag på 13.819 kr.

Byrådet kan beslutte, at der derudover bliver ydet udvalgsvederlag og/eller formandsvederlag.

Hvor meget et byrådsmedlem modtager i alt i vederlag, afhænger derfor af, hvilke poster det enkelte medlem har.

Udvalgsvederlag

Byrådet har vedtaget at yde et udvalgsvederlag for medlemskab af Økonomi- og Erhvervsudvalget, de stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af Styrelseslovens § 17, stk. 4 samt til de medlemmer af Børn og Unge-udvalget, der er valgt af byrådet. Vederlaget for det enkelte hverv er fastsat som en procentdel af vederlaget til borgmesteren (I alt 150,8 %).

Byrådet har vedtaget denne fordeling på de enkelte udvalg:

 Økonomi- og Erhvervsudvalget  27,2 %   50.017 kr.
 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget  18,3 %  33.651 kr.
 Vej- og Trafikudvalget  18,3 %  33.651 kr.
 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget  18,3 %  33.651 kr.
 Børne- og Ungeudvalget  18,3 %  33.651 kr.
 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget  12,2 %  33.651 kr.
 Ældre- og Handicapudvalget  18,3 %  33.651 kr.
 Arbejdsmarkedsudvalget  12,2 %  33.651 kr.
 Børn og Unge-udvalget    1,6 %  17.653 kr.
 Nærdemokratiudvalget    6,1 %  16.826 kr.

Formandsvederlag

Byrådet har bestemt, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg, formanden for Børn og Unge-Udvalget og formanden for Nærdemokratiudvalget.
Det enkelte formandsvederlag fastsættes som en procentdel af vederlaget til borgmesteren. (I alt 187,5 %).

I styrelsesvedtægten for Silkeborg Kommune er der fastsat disse formandsvederlag:

 Plan-, Miljø- og Klimaudvalget   22,5 %  248.248 kr.
 Vej- og Trafikudvalget  22,5 %  248.248 kr.
 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget  22,5 %  248.248 kr.
 Børne- og Ungeudvalget  26,5 %  292.382 kr.
 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget  22,5 %  248.248 kr.
 Ældre- og Handicapudvalget  26,5 %  292.382 kr.
 Arbejdsmarkedsudvalget  22,5 %  248.248 kr.
 Børn og Unge-udvalget  11,0 %  121.366 kr.
 Nærdemokratiudvalget  11,0 %  121.366 kr.

Viceborgmester
1. viceborgmesteren modtager 10 % af borgmestervederlaget.

Mere information

Ønsker du at vide mere om, hvordan byrådsmedlemmernes vederlag er sammensat, kan du læse byrådets regelsæt om vederlag mm (pdf)

Sidst opdateret