Byrådet har besluttet

Mandag 26. september var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Her på siden kan du se, hvad byrådet besluttede.
Vis kort i fuld skærm

Høringer – hvad mener du?


16 byggegrunde ved Fårdalen i Funder
Funder: Byrådet sendte en lokalplan for 16 byggegrunde i Funder i 8 ugers høring. Grundene ligger i den sydlige del af byen for enden af Fårdalen ud til fredskovsarealer omkring åbne slugter ned til Funder Ådal mod syd. Området er 1,5 hektar, og byggegrundene skal være mindst 700 kvm. Husene må være max. 2 etager.
Byrådsmødet mandag 26. september sag 7

De gamle teglværksgrave i Gjern By
Gjern: Byrådet sendte et forslag om at ophæve en lokalplan for de gamle teglværksgrave i Gjern i otte ugers høring. Det er nødvendigt at ophæve planen, fordi noget af området i planen er beregnet til erhverv. For nu er der i stedet planer om et grønt område med mountainbikebane og pumptrack, madpakkehus, græsarealer til leg og boldspil, mountainbikespor og hopserier, udkigsskjul og infotavle.
Byrådsmødet mandag 26. september sag 8

Ny lokalplan for Torvet i Silkeborg
Silkeborg: Byrådet sendte en ny lokalplan for Torvet i Silkeborg i 8 ugers offentlig høring. Planen erstatter den eksisterende lokalplan og sikrer, at der kan eksproprieres på ny til de jordankre, som er nødvendige i forbindelse med byggeriet af en p-kælder under Torvet. Planen omfatter Torvet og den del af de tilstødende ejendomme, hvor det er indsat jordankre. Forslaget ophæver ikke lokalplaner for ejendommene – den fastsætter kun bestemmelser om, at der kan sættes jordankre ind.
Byrådsmødet mandag 26. september sag 9

Økonomi – udgifter til anlæg


Bevilling til Torvet
Silkeborg: Byrådet bevilgede 30,5 mio. kr. til Torvet i Silkeborg. Pengene skal bruges til detailprojektering, tilsyn og entreprenørudgifter til renoveringen. Byrådet bevilgede desuden 8,5 mio. kroner til Rådhusgade. Pengene går til nedkørselsrampen til p-kælderen.
Byrådsmødet mandag 26. september sag 10

It-udstyr til skolerne
Silkeborg Kommune: Byrådet bevilgede 55, mio. kroner til Chromebooks til skolerne. De fordeles til skolerne i forhold til elevtal og skal primært bruges af elever på mellemtrinnet - 4.-6. klassetrin.
Byrådsmødet mandag 26. september sag 4
 

Andre godkendelser

Overblik over det specialiserede socialområde
Silkeborg Kommune: Byrådet godkendte Rammeaftale 2017 for det specialiserede socialområde. Aftalen giver overblik over de tilbud, som Silkeborg Kommune og Region Midtjylland hver især tilbyder, og om de er de rette.
Byrådsmødet mandag 26. september sag 5

Borgere med svære spiseforstyrrelser
Silkeborg Kommune: Byrådet godkendte en rapport fra kommunerne i Region Midtjylland til staten om tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser, om de er de rette, og om der er god sammenhæng mellem tilbuddene. Indberetninger fra kommunerne tyder på, at der som udgangspunkt er god dækning, men at der bør være mere fokus på at finde en fælles forståelse mellem regionen og kommunerne. Der er omkring 40-47 mennesker med svære spiseforstyrrelser i de midtjyske kommuner.
Byrådsmødet mandag 26. september sag 6

To stedfortrædere
Silkeborg Kommune: Byrådet godkendte, at Jonas Sivertsen deltog for Socialdemokraterne i stedet for Svend Thue Damgaard, og at Linda Lyngsø deltog for Venstre i stedet for Peter Nyegaard.
Byrådsmødet mandag 26. september sag 2
Sidst opdateret