Byrådet har besluttet

Mandag 23. januar 2017 var der byrådsmøde i Silkeborg Kommune. Her på siden kan du læse, hvad Byrådet har besluttet.
Vis kort i fuld skærm

Høringer - hvad mener du?

 

Kommuneplan 2017-2028
Silkeborg Kommune: I år skal kommuneplanen, som er den overordnede plan for udvikling i Silkeborg Kommune opdateres. Derfor sendte byrådet et forslag til en ny kommuneplan i 8 ugers høring i stedet for at det hele tiden skal udarbejdes tillæg til den nuværende. Kommuneplanen indeholder mål og visioner og konkrete bestemmelser hvordan for blandt andet hvilke områder, der skal være natur, landbrug, by, butikker og produktion i hele Silkeborg Kommune, og planen skal opdateres med jævne mellemrum. Høringen starter 1. februar. Læs mere om Kommuneplan 2017-2028
Byrådsmødet mandag 23. januar sag 3

165 boliger ved Eriksborg i Gødvad
Gødvad: Byrådet har besluttet at sende en lokalplan, der skal skabe plads til op til 165 boliger øst for Nørreskov Bakke i den nordlige del af Gødvad. Planen indeholder grunde til både dobbelthuse og parcelhuse. Der er også tænkt på at skærme af for støj – med op til 4-5 meter høje afskærmninger. Læs lokalplanen
Byrådsmødet mandag 23. januar sag 4


Spildevandet i oplandet ved Smedebakken i Them

Silkeborg Kommune: Byrådet har sendt et tillæg til spildevandsplanen i 8 ugers høring. I en stor del af Them by bliver regnvand i dag ledt direkte ud til Hulbæk. Det betyder, at der kommer næringsstoffer i vandløbet, der også eroderer. Nu skal der bygges regnvandsbassiner, der kan forsinke vandet og optage næringsstofferne. Den nye plan gør det også muligt på et senere tidspunkt at skifte til to kloakledninger – en til regnvand og en til spildevand. Planen giver ikke Silkeborg Kommune udgifter.
Byrådsmødet mandag 23. januar sag 5

 

Byrådet har besluttet

 

Ny metode til at bekæmpe råger
Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at give 200.000 kroner til et forsøg, der måske kan komme flere rågeungerne til livs. Rågerne støjer meget, og det generer beboerne tæt på fuglenes yngleområder og indtil nu er en del af ungerne blevet skudt. Forsøget skal vise, om det sænker rågebestanden også at tage reder ned. I 2016 blev der skudt 1.156 rågeunger, og Byrådet vil gerne komme flere til livs. Skov- og Naturstyrelsen skal godkende forsøget, fordi råger ifølge EU-regler er en beskyttet dyreart.
Byrådsmødet mandag 23. januar sag 6

Diverse små vejprojekter
Silkeborg Kommune: Byrådet har besluttet at bevilge 4,5 mio. kroner til en række små projekter på vejområdet, der hver for sig er små, at det ikke giver meget mening at behandle dem hver for sig. Det er fx; renovering af bump og lignende, der kan få bilister til at sænke farten, reparation af veje, og til at udarbejde en ny trafikmodel og kortlægge støj. 1 mio. kroner skilte, oprydning mv. før og efter Europæisk Kulturhovedstads-arrangementer og Ildfest Regatta.
Byrådsmødet mandag 23. januar sag 7

Forhold ved kommende veje

Silkeborg Kommune: Byrådet har bevilget 1,5 mio. kroner til at undersøge forholdene de steder, hvor der er planlagt veje. Pengene skal blandt bruges til arkæologiske prøvegravninger, geotekniske prøver og opmålinger af projekter fra fx; Trafiksikkerhedsplanen.
Byrådsmødet mandag 23. januar sag 8

Ekstra penge til at udvide Solbo
Resenbro: Byrådet har bevilget yderligere 3.280.000 kroner til at udvide og ombygge døgninstitutionen Solbo. Prisen bliver nu i alt 24 mio. kroner. Den nye tilbygning er planlagt til 920 m2 og indeholder 4 boliggrupper hver med 4 boliger, 2 større fællesrum med plads til leg og spisning samt et centralt placeret industrikøkken. Fordi køkkenet bliver flyttet fra det oprindelige Solbo bliver der pladser til flere beboere og et stort, lyst fællesrum.
Byrådsmødet mandag 23. januar sag 9
Sidst opdateret